Į pradinukams skirtą moksleivio Kultūros pasą įtraukta Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos paslauga

Home > Metodiniai būreliai > Į pradinukams skirtą moksleivio Kultūros pasą įtraukta Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos paslauga

Į pradinukams skirtą moksleivio Kultūros pasą įtraukta Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos paslauga

Rugsėjo 27 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko pradinių klasių mokytojų metodinių grupių pirmininkų pasitarimas. Pasitarime dalyvavo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė Dalia Bredelienė ir Vaikų literatūros skyriaus vedėja Eglė Uleckienė. Dalia Bredelienė priminė apie  Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 13 d. patvirtintą įsakymą Nr. ĮV-572/V-650 „Dėl kultūros paso koncepcijos patvirtinimo“. Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas. Kultūros pasui įgyvendinti kiekvienais kalendoriniais metais vienam mokiniui bus skiriama 15 eurų. 2018 m. rugsėjo–gruodžio mėn. Kultūros pasas skirtas pradinių klasių mokiniams, kai kiekvienam pradinukui skiriami 5 eurai, o nuo 2019 m. Kultūros pasas skirtas visiems Lietuvos mokiniams ir kiekvienam mokiniui skiriama 15 eurų kalendoriniams metams. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka taip pat teikė paraišką dalyvauti Kultūros paso paslaugų teikėjų atrankoje. Paraiška buvo įvertinta teigiamai, todėl mokyklos jau gali rezervuoti jų parengtos edukacinės programos „Skaitau ir kuriu“ užsiėmimus.  Vaikų literatūros skyriaus vedėja Eglė Uleckienė kalbėjo, kad programa sudaryta pagal 4 pradinių klasės  lietuvių kalbos vadovėlį „Pupa“, todėl mokiniai užsiėmimų metu įtvirtins lietuvių literatūros mokomąją medžiagą.  Mokyklos, norėdamos gauti šią paslaugą, turi prisijungti su el. paštu LMNŠC atsiųstais vartotojo prisijungimo prie Paslaugų rezervavimo ir užsakymo sistemos, veikiančios švietimo portale www.emokykla.lt, duomenis. Prisijungus pasirinkti bei rezervuoti iš Paslaugų rinkinio pageidaujamą edukacinę programą.

Vėliau pradinių klasių mokytojų metodinių grupių pirmininkai aptarė renginius, konkursus bei olimpiadas, kuriuos planuojama organizuoti 2018–2019 m. m. Metodinę dieną „Kolega – kolegai“ buvo nuspręsta organizuoti Pakuonio pagrindinėje mokykloje.

Prienų rajono savivaldybės mokyklų pradinių klasių mokytojams 2017-2018 m. m. veiklos ataskaita ir 2018-2019 m. m.  veiklos planas bus pristatomas spalio 17 dieną planuojamame pradinių klasių metodinio būrelio pasitarime.

0