Meno ir muzikos mokyklų muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 9 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Prienų rajono savivaldybės Meno ir muzikos mokyklų muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pirmiausiai mokytojai išklausė kauniečių kolegių pranešimus. Juos skaitė Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos fleitos vyr. mokytoja Gailė Markevičienė (pranešimas „Mokytojo asmenybės įtaka ir reikšmė ugdytiniui“) bei Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos koncertmeisterė ekspertė ir fortepijono vyr. mokytoja Loreta Haidari (pranešimas „Šiuolaikinio muzikinio ugdymo perspektyvos, problemos ir jų sprendimai“). Mokytojos dalijosi savo patirtimi, vyko diskusija. Po to metodinio būrelio pirmininkė Rasa Derbutienė perskaitė būrelio praeitų mokslo metų veiklos ataskaitą, kuriai pritarė visi būrelio nariai. Planuojant veiklą šiems mokslo metams, buvo siūloma organizuoti gerosios patirties seminarus, festivalius ir konkursus mokiniams.

0