Seminaras „Link mokyklos be sienų: tikslingas IKT taikymas“

Home > Seminaras „Link mokyklos be sienų: tikslingas IKT taikymas“

Seminaras „Link mokyklos be sienų: tikslingas IKT taikymas“

Švietimo organizacijoms vienas iš iššūkių yra išugdyti piliečius, turinčius inovacinį ir kūrybiškumo potencialą. Kaip rodo tyrimai (pvz., „Inovacijų taikymo galimybės ir barjerai)“,  išorinis veiksnys, darantis įtaką edukacinių inovacijų taikymui – besikeičianti, informacinė visuomenė; vidinis veiksnys –  organizacijos visuomenė, nuo jos priklauso edukacinių inovacijų taikymo sėkmingumas organizacijoje. Taikyti edukacines inovacijas inicijuoja konkurencingumas tarp kitų švietimo organizacijų ir noras būti išskirtiniu. Svarbiausi barjerai, kurie išryškėja edukacinių inovacijų taikymo metu – finansinis nepriteklius ir bendruomenės nepalaikymas: daugelis idėjų, kurios tikrai turi gero sprendimo užuomazgų, yra atmetamos, nes pirmiau pastebimi trūkumai, išryškėja švietimo bendruomenės nepakankama kompetencija taikyti įvairius skaitmeninius resursus.  Kūrybiškai spręsti problemas reikia ir laisvės. Seminaro tema „Link mokyklos be sienų: tikslingas IKT taikymas“  aktuali, nes visuomenei vis labiau reikia žmonių, kurie sugeba mąstyti savarankiškai, turi savo vertybines nuostatas, gali identifikuoti problemas ir į jas reaguoti, sugeba pažvelgti į dalykus naujai, rasti būdų spręsti senas ir naujas problemas ir dirbti tam, kad realizuotų sprendimus. Tam gali pasitarnauti skaitmeninės aplinkos, kurios bus praktiškai išbandomos seminaro metu: Lino, Edcanvas, Wikispace, Padlet, Google diskas. Seminaro metu individualiai ir grupėse bus kuriama įvairaus skaitmeninio formato informacija (dokumentai, demonstracijos, anketos, testai, vaizdo medžiaga, skaičiuoklės ir t.t.), grupuojama bei talpinama ir bendrinama pasirinktose skaitmeninėse aplinkose, išbandomos 3D, 4D ir VR galimybės, debesų saugyklos, aptariami taikymo ugdyme scenarijai. Taip pat bus pristatoma skirtingų IKT įrankių ir programų, tinkamų mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo gebėjimų ugdymui, vertinimui ir įsivertinimui (pvz., Quizizz, Plickers, Socrative, „Edmodo“, Kahoot! ) taip pat svetainės www.iklase.lt ir kiti švietimui skirti ištekliai.

Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, besidomintiems IKT taikymo ugdyme galimybėmis, inovatyviais ugdymo metodais.

Numatomas rezultatas – seminaro dalyvių patobulėję intelektualūs/mąstymo, praktinio pobūdžio, perkeliamieji gebėjimai: gebėjimas organizuoti ir planuoti, naudoti IKT mokymui ir mokymui (si), projektinei veiklai, pasirengimui pamokoms, apklausų ir vaizdinės medžiagos ruošimui; tobulėti ir keistis, kūrybiškai reaguojant į šiuolaikinio pasaulio pokyčius; išaugęs gebėjimas ugdymo procese taikyti IKT, sistemingai ugdyti mokinių mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo, praktinių ir problemų sprendimo gebėjimus bei kūrybiškumą, informacinę kultūrą bei įgytos nuostatos bendradarbiauti su mokiniais, atliekant jų mokymosi patarėjo, konsultanto vaidmenį.

Programoje taikomos darbo formos: paskaita – diskusija, demonstracija, individualus ir grupinis praktinis darbas, analizė, refleksija.

Lektorė – Eglė Vaivadienė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė.

Parašykite komentarą