Seminaras „Jaunųjų smuikininkų ir gitaristų virtuoziškumo ugdymas vaikų meno ir muzikos mokyklose“

Home > Seminaras „Jaunųjų smuikininkų ir gitaristų virtuoziškumo ugdymas vaikų meno ir muzikos mokyklose“

Seminaras „Jaunųjų smuikininkų ir gitaristų virtuoziškumo ugdymas vaikų meno ir muzikos mokyklose“

Pirmajam mažo vaiko mokytojui tenka sudėtingas uždavinys – išmokyti mokinį groti fiziologiškai teisingai. Vaikui, pripratusiam prie natūralių judesių, dažnai pirmosios grojimo pamokos ne tik nepatogios, bet gali būti ir skausmingos. Pirmojo mokytojo klaidos vėliau sunkiai koreguojamos, reikalaujančios skirti daug dėmesio ir valios pastangų  ištaisymui.

Mokant groti vaikus styginiais muzikos instrumentais ypatingą reikšmę turi rankų technikos, taisyklingos laikysenos grojant įgūdžių suformavimas. Nuo to didele dalimi priklauso ir instrumento skambėjimas bei tolesnis mokinių virtuoziškumo ugdymas. Dažnai susiformavę neteisingi laikysenos grojant įgūdžiai trukdo mokiniams gerinti atlikimo kokybę, siekti tobulesnio grojimo. Todėl muzikos mokytojui yra itin svarbu išmanyti įvairias taisyklingos grojimo technikos formavimo metodikas. Programas aktualumas sietinas su jaunųjų smuikininkų ir gitaristų iškylančiomis rankų nustatymo, koordinacijos ir tolesnio technikos vystymo problemomis, kaip viena iš esminių priežasčių, sąlygojančių lėtesnį vaikų virtuoziškumo ugdymą vaikų muzikos ir meno mokyklose. Seminaras skiriamas visų kvalifikacinių kategorijų smuiko ir gitaros mokytojams. Mokytojai gaus naudingos informacijos kasdienei pamokinei veiklai bei patobulins teorines ir praktines žinias.

Lektoriai – meno ir muzikos mokyklų pedagogai praktikai.

Parašykite komentarą