Seminaras „Efektyvaus mokymosi principai“

Home > Seminaras „Efektyvaus mokymosi principai“

Seminaras „Efektyvaus mokymosi principai“

Mokymasis informacijos ir technologijų pertekliaus visuomenėje yra sudėtinga veikla, kurios reikia mokytis. Geriausių rezultatų galima pasiekti, atradus sau tinkamą mokymosi būdą ir laikantis paprastų mokomosios medžiagos suvokimą, įsiminimą ir atgaminimą palengvinančių principų. Tyrimai rodo, kad mokiniai stokoja mokėjimo mokytis kompetencijos, kurią būtina ugdyti per įvairių dalykų pamokas.

Programos dalyviai susipažins su neuromokslų ir edukologijos atradimais grįstais efektyvaus mokymosi principais, jų taikymo mokykloje galimybėmis.

Seminare bus analizuojamas įsiminimo procesas, neuromokslų požiūriu ryškinami jį skatinantys ir slopinantys veiksniai. Daug dėmesio bus skiriama informacijos sisteminimo, atminties lavinimo technikoms pažinti ir įvaldyti. Programos dalyviai praktiškai išbandys mokomosios medžiagos vizualizavimo, mokymosi laiko ir veiklos planavimo metodikas, sužinos apie mokymosi režimą. Bus aptariama informacinio triukšmo (facebook, instagram ir kt.) žala, nagrinėjamas perteklinės informacijos poveikis.

Seminare bus analizuojami asmens prigimtinių savybių lemiami informacijos priėmimo ir tvarkymo skirtumai, kiekvienas dalyvis atskleis individualų mokymosi būdą ir jo taikymo galimybes.

Ši programa skirta įvairių mokomųjų dalykų mokytojams, pradinio ugdymo mokytojams ir institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, pedagoginiams darbuotojams.

Programos trukmė 6 akad. val. (teorija – 3 akad. val.; praktika – 3 akad. val.). Programos metodai: paskaita, diskusija, atvejų analizė, dalykiniai žaidimai, refleksija.

Lektorė – doc. dr Vilija Stanišauskienė.

Parašykite komentarą