Search for:

Pagrindinis seminaro akcentas – tinkamos mokymo/mokymosi medžiagos, vadovėlio pasirinkimo ir jo ugdymo turinio asmens kompetencijoms ugdyti svarba.

Dalyviai bus supažindinti su principais, kuriais remiantis bus mokomi atlikti vadovėlio analizę ir įvertinti jo tinkamumą (metodologija, socialinis bei kultūrinis kontekstas).

Praktinėje programos dalyje didžiausias dėmesys bus skiriamas naujų vadovėlių New Enterprise, On Screen, Right On! pristatymui ir jų turinio bei struktūros analizei remiantis teorinėje dalyje išdėstytais principais. Skatinant mokytojus tikslingai naudotis kompiuterinėmis mokymo priemonėmis lavinti kalbinius įgūdžius, bus pristatoma IT naujiena, naujų vadovėlių sudėtinė dalis – digiBook. Mokytojams bus sudarytos galimybės susipažinti su digiBook ypatumais, naudojimu ir jo skirtumais lyginant su ieBook ir IWS (interaktyvi mokymo programa).

Lektorė – Nijolė Marija Tumė, anglų kalbos vyr. mokytoja, Express Publishing leidyklos anglų k. mokytojų konsultantė.