„Ugdomosios veiklos planavimas ir vaikų pasiekimų vertinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“

Home > „Ugdomosios veiklos planavimas ir vaikų pasiekimų vertinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“

„Ugdomosios veiklos planavimas ir vaikų pasiekimų vertinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“

Lietuvoje pirmą kartą parengti dokumentai – gairės, padėsiančios auklėtojams, tėvams, švietimo pagalbos specialistams geriau suprasti, ką per pirmuosius šešerius metus gali pasiekti vaikas. Šiame seminare „Šiuolaikinis kokybiškas ikimokyklinis ugdymas“ dalinsiuosi patirtimi kaip Utenos vaikų lopšelyje – darželyje sekėsi dirbti pagal šiuos naujus dokumentus. „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo“ projektas darželyje  buvo pradėtas taikyti nuo 2013 m. Mokysimės suprasti, kaip reikėtų įgyvendinti ugdymo(si) turinį, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, stebėti vaikų pažangą ir tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką. Planuojant veiklas, svarbu yra vaiko gebėjimai, motyvacija ir kokius įgūdžius jis įgis, vaiko stipriosios pusės, jo poreikiai, galimybės ir interesai. Vaikų pasiekimų aplankai. Šis dokumentų rinkinys parodo svarbiausius vaiko pomėgius ir stipriąsias raidos puses.

Lektorė – Sigita Balčiūnienė, Utenos vaikų lopšelio – darželio „Želmenėlis“ direktorė.

Parašykite komentarą