Search for:

Mokymasis informacijos ir technologijų pertekliaus visuomenėje yra sudėtinga veikla, reikalaujanti mokėjimo mokytis kompetencijos. Geriausių rezultatų galima pasiekti, laikantis paprastų mokomosios medžiagos suvokimą, įsiminimą ir atgaminimą palengvinančių principų ir taikant tinkamas mokymosi strategijas.

Programos dalyviai susipažins su neuromokslų ir edukologijos atradimais grįstomis efektyvaus mokymosi strategijomis, jų taikymo mokykloje galimybėmis.

Seminare bus analizuojamas įsiminimo procesas, neuromokslų požiūriu ryškinami jį skatinantys ir slopinantys veiksniai. Daug dėmesio bus skiriama informacijos sisteminimo, atminties lavinimo technikoms pažinti ir įvaldyti. Programos dalyviai praktiškai išbandys mokomosios medžiagos vizualizavimo ir  struktūravimo metodikas bei įvairias mokymosi strategijas.

Ši programa skirta įvairių mokomųjų dalykų mokytojams, pradinio ugdymo mokytojams ir institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, pedagoginiams darbuotojams.

Programos trukmė 6 akad. val. (teorija – 3 akad. val.; praktika – 3 akad. val.). Programos metodai: paskaita, diskusija, atvejų analizė, dalykiniai žaidimai, refleksija.

Lektorė – doc. dr. Vilija Stanišauskienė.