Metodinė pagalba mokytojui nuotoliniam ugdymui organizuoti

Home > Metodinė pagalba mokytojui nuotoliniam ugdymui organizuoti

Metodinė pagalba mokytojui nuotoliniam ugdymui organizuoti

Kviečiame susipažinti su Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovu

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-372 „Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija rekomenduoja naudotis mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu

Prienų švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijos 

Karalienės Mortos mokyklos rekomendacijos visoms Lietuvos ugdymo įstaigoms dėl ugdymo perkėlimo į virtualią erdvę

Nuotoliniai mokymai:

Zoom demonstracija lietuviškai. Kaip panaudoti nuotoliniame ugdyme?

Kaip naudotis Zoom video konferencijų sistema?

Giedra Aliulienė. Virtuali paskaita „EDMODO ir ATVIRKŠČIA PAMOKA nuotoliniam mokymui

Kaip mokiniui kompiuteriu prisijungti prie virtualios pamokos

Kaip mokiniui telefonu prisijungti prie virtualios pamokos

Parašykite komentarą