Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas nuotoliniu būdu

Home > Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas nuotoliniu būdu

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas nuotoliniu būdu

Prienų švietimo pagalbos tarnybos specialistų parengtos rekomendacijos vaikų/mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymui(si) nuotoliniu būdu

Nuotolinis mokymas. Rekomendacijos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymui

Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus ugdymo ypatumai metodinės rekomendacijos

Skaitmeninių priemonių sąrašas, skirtas dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais

Parašykite komentarą