Edukacinė išvyka „Vilniaus lietuvių namų patirtis ugdant mokinius, atvykusius ar grįžusius iš užsienio šalių“

Home > Edukacinė išvyka „Vilniaus lietuvių namų patirtis ugdant mokinius, atvykusius ar grįžusius iš užsienio šalių“

Edukacinė išvyka „Vilniaus lietuvių namų patirtis ugdant mokinius, atvykusius ar grįžusius iš užsienio šalių“

Anotacija

Lietuvai įsijungiant į Europos Sąjungos gyvenimą, į šalį atvyksta vis daugiau užsieniečių, vis daugiau išvykusiųjų grįžta į Lietuvą. Tad Lietuvos švietimo sistema turi sudaryti sąlygas šių vaikų ugdymui, ugdymuisi, socializacijai ir integracijai.

2005 m. buvo atliktas tyrimas „Užsieniečių vaikų ugdymo organizavimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose”, kuris parodė, kad mokytojai stokoja metodinių žinių, metodinės literatūros bei specifinių žinių apie užsieniečių vaikų ugdymą. Lietuvos mokytojai yra nepakankamai pasirengę dirbti su atvykusiais iš užsienio, emigrantų vaikais, trūksta metodinės pagalbos.

Vilniaus lietuvių namai šiuo metu jau turi nemažai sukauptos patirties, dirbant su atvykusiais iš užsienio, emigrantų vaikais. Pačios mokyklos paskirtis yra organizuoti lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių, užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, vaikų, užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių bendrąjį ugdymą, suaugusiųjų ir vaikų formalųjį ir neformalųjį švietimą. Mokykloje ugdomi vaikai iš 31 pasaulio šalies. Mokyklos bendruomenei tenka kasdien mokytis su tokiais vaikais bendrauti, perprasti kitokią kultūrą, supažindinti su lietuvišku gyvenimo būdu ir kartu skatinti nepamiršti savo šalies kultūros, tradicijų ir savo šaknų. Todėl mokyklos pedagogai gali pasidalinti patirtimi apie ugdymo proceso organizavimą, mokymosi pagalbos teikimo galimybes, psichologinio klimato sukūrimą.

Ši programa suteiks įvairių dalykų (pareigybių) mokytojams žinių ugdymo proceso organizavimo klausimais (pamokos planavimo, metodų taikymo), socializacijos problemų sprendimo, mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo klausimais.

Turinys

1. Vilniaus lietuvių namų paskirtis. Ugdymo proceso organizavimo ypatumai  (1 akad. val.).

2. Mokymosi pagalba iš užsienio atvykusiems, mokiniams: išlyginamoji klasė/grupė, moduliai, konsultacijos, namų darbų klubas. Socializacijos problemų sprendimas. Tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas (2 akad. val.).

3. Ugdymo proceso organizavimas išlyginamojoje klasėje. Dalyko pamokos planavimas ir įgyvendinimas klasėje, kurioje mokosi atvykę vaikai  (1 akad. val.).

4. Pamoka išlyginamojoje A klasėje ir jos aptarimas (1 akad. val.).

5. Pamoka išlyginamojoje B klasėje ir jos aptarimas (1 akad. val.).

Parašykite komentarą