Mokyklos ir mokinių tėvų bendradarbiavimo galimybės

Home > Mokyklos ir mokinių tėvų bendradarbiavimo galimybės

Mokyklos ir mokinių tėvų bendradarbiavimo galimybės

Anotacija

Mokyklos ir mokinių tėvų bendradarbiavimas būtinas ir reikšmingas sprendžiant patyčių, motyvacijos, mokyklos nelankymo, elgesio, mokytojų ir mokinių tarpusavio bendravimo problemas.

Šiuo metu Lietuvos ir užsienio mokslininkai vis dažniau domisi ugdymo proceso dalyvių bendradarbiavimo klausimais. Moksliniai tyrimai rodo, jog mokiniams, kurių tėvai bendrauja ir bendradarbiauja, mokytojai yra linkę labiau padėti, skirti daugiau dėmesio. Jiems labiau sekasi pasiekti geresnių akademinių rezultatų, jie lengviau prisitaiko mokykloje, geriau sutaria su mokytojais ir bendramoksliais. Tuo tarpu mokytojai, turėdami galimybę pažvelgti į šeimos kontekstą, gali aiškiau suvokti mokinio poreikius, lanksčiau pritaikyti mokymo technikas ir palankiau žiūri į vaiką, kai mato, jog tėvams rūpi mokymosi rezultatai. Tėvams bendradarbiavimas taip pat svarbus, kadangi jie gali daugiau sužinoti apie savo vaiko pasiekimus, elgesį, veiklą ir, atsižvelgdami į silpnąsias vietas, namuose jam padėti. Be to, tėvų ir mokytojų bendravimas skatina abiejų pusių tobulėjimą.

Mokymų metu gautos bazinės žinios leis geriau suvokti bendradarbiavimo su tėvais problemas ir skatins ieškoti sąlygų, padedančių užtikrinti mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo sėkmę.

Turinys

Mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo svarba bei reikšmė mokinio ugdymosi rezultatams (Paskaita  ir praktikumas – 1,5 val.)

Sąlygos, padedančios užtikrinti mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo sėkmę (Paskaita  ir praktikumas – 1,5 val.);

Bendradarbiavimo formos (Paskaita  ir praktikumas – 1,5 val.);

Dažniausiai pasitaikantys tėvų tipai (bendravimo aspektu) (Paskaita  ir praktikumas – 1,5 val.).

Parašykite komentarą