Muzikavimo pučiamaisiais instrumentais metodinės gairės

Home > Muzikavimo pučiamaisiais instrumentais metodinės gairės

Muzikavimo pučiamaisiais instrumentais metodinės gairės

Anotacija

Muzikavimas pučiamaisiais instrumentais yra ne tik svarbi muzikos mokymo dalis, suteikianti instrumentalistams praktinius įgūdžius. Tai ir galimybė moksleiviams dalyvauti įvairių sudėčių ansambliuose ir orkestruose. Tuo būdu siekiame ne tik  muzikavimo meistriškumo, bet ir tampresnių socialinių bei bendravimo ryšių. Komunikacija grupėse siekiant bendrų tikslų gerina komandinį bendravimą. Seminaro programa aktuali visiems pedagogams, turintiems sąsajų su individualiu ir grupiniu instrumentiniu muzikavimu pučiamaisiais instrumentais.  Šiame gerosios patirties sklaidos seminare muzikos pedagogai dalinsis savo sukaupta darbo su mokiniais patirtimi. Telkiant muzikantų – pedagogų bendruomenę, bus galimybė atsiskleisti lyderiams, planuoti koncertinę veiklą.

Turinys

Teorinė dalis:

Kauno 1-osios muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų klasės pedagogų gerosios patirties pranešimai (2 akad. val.):

„Muzikavimo nauda žmogaus asmenybei“

„Etiudų atlikimo reikšmė instrumento valdyme“

,,Triukšmas mus supančioje aplinkoje“

,,Pasaulinių valtornos pūstukų gamintojų tendencijos“’

„Jaunųjų fleitininkų mokymas groti, remiantis pagrindiniais Zoltan Kaodaly muzikinio švietimo principais“

„Pirmieji garsai grojant išilgine fleita“

Praktinė dalis:

  • Mokinių konkurso-festivalio „Pjesė“ dalyvių koncertas, 3 akad. val.

Seminaro dalyvių diskusija, refleksija,1 akad. val.

Parašykite komentarą