Mokinių ugdymo (-si) motyvacijos skatinimas akordeono pamokoje

Home > Mokinių ugdymo (-si) motyvacijos skatinimas akordeono pamokoje

Mokinių ugdymo (-si) motyvacijos skatinimas akordeono pamokoje

Anotacija

Keičiantis mokinių poreikiams, vis daugiau problemų kyla siekiant kokybiško muzikavimo, ilgalaikių ugdymosi  tikslų įgyvendinimo. Mokiniai nori greito rezultato, kaitos, žaidimų. Mokytojams kyla iššūkis dirbti su aktyviais mokiniais, greitai pasiekti maksimalų rezultatą, rasti tinkamus ugdymo metodus, įdomius mokiniui. Mokytojai ieško naujų metodų, priemonių, kaip sudominti mokinius, integruoti kitus muzikinius dalykus, kaip tinkamai panaudoti komunikacijos priemones pamokose ir kt. Seminaro metu mokytojai pasidalins savo darbo patirtimi, atradimais.

Turinys

Įvairių motyvacijos skatinimo metodų ir ugdymo(-si) būdų pristatymai (pranešimai, priemonių pristatymai) – 3 akad. val.

Praktinė veikla. Atviros pamokos ir jų aptarimas – 1,5 akad. val. Seminaro medžiagos aptarimas, apibendrinanti diskusija  – 1,5 akad. val.

Parašykite komentarą