Biblijos kaip literatūros ir kultūros tekstų skaitymas ir interpretavimas 10 klasėje

Home > Biblijos kaip literatūros ir kultūros tekstų skaitymas ir interpretavimas 10 klasėje

Biblijos kaip literatūros ir kultūros tekstų skaitymas ir interpretavimas 10 klasėje

Anotacija

Šventojo Rašto (ST ir NT) tekstai kaip atskira tema, pirmą kartą taip plačiai įtraukta į  Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą (žr: https://www.upc.smm.lt/ugdymas/dokumentai/22LIETUVIU-KALBOS-IR-LITERATUROS-PAGRINDINIO-UGDYMO-BENDROJI-PROGRAMA-2016-p-002.pdf), tapo iššūkiu lietuvių kalbos mokytojams. Iš seminarų patirties matyti, kad mokytojai kur kas atsargiau diskutuoja apie Biblijos tekstų skaitymą, dažnai prisipažįsta neturį patirties ar kompetencijų jiems aptarti, nejaukiai jaučiasi, kai susiduria su skirtingų religijų ir konfesijų mokiniais, nedrąsiai atremia neturinčių jokios religinės patirties mokinių klausimus ir argumentus. Keliami mokytojų klausimai rodo, kad šiai temai pasiruošti reikia kur kas daugiau laiko sąnaudų.

Šios programos tikslas – dalijantis sava patirtimi drąsinti mokytojus pasitikėti savo jėgomis, gilinti jų dalykines ir metodines kompetencijas skaitant ir interpretuojant Biblijos tekstus bei aptariant Šventojo Rašto įvaizdžių interpretacijas literatūroje ir kituose menuose.

Turinys

Šventojo Rašto samprata. Biblija kaip literatūros ir kultūros tekstas, jos svarba Europos tapatybei (45 min.).

Senojo ir Naujojo Testamento išmintis ir etinės nuostatos; vaizdiniai, herojai ir siužetai, jų interpretacija literatūroje ir kituose menuose (3,5 val.).

Biblinio pasakojimo savitumas. Teksto daugiaprasmiškumas: alegorija, parabolė, simbolis, metafora, palyginimas (1 val.).

Skyriaus „Biblija ir jos tradicija“ planavimas (0,5 val.)

Apibendrinimas, refleksija (15 min.)

Parašykite komentarą