Anotacija

Darbas su ikimokyklinio amžiaus vaikais reikalauja iš dirbančio su jais personalo ypatingo pasirengimo, specifinių žinių ir įgūdžių. Asmenys, dirbantys su 2–6 m. amžiaus vaikais, turi išmanyti šio amžiaus tarpsnio raidos ypatumus, gebėti taikyti tinkamus bendravimo su vaikais metodus, skatinti tinkamą vaikų elgesį, atpažinti kalbos vartojimo klaidas ir pan. Darželiuose dirbantys pedagogės šių žinių ir praktinių įgūdžių gauna aukštosiose mokyklose, tuo tarpu auklėtojų padėjėjams, kurie neišvengiamai dalyvauja ikimokyklinio ugdymo procese, nes su ikimokyklinio amžiaus vaikais praleidžia didžiąją dienos dalį, tokių kompetencijų ir įgūdžių trūksta. Siekiant, kad 2–6 m. vaikų ugdymas būtų kokybiškas, efektyvus ir naudingas svarbu, kad ugdymo procese dalyvaujantys auklėtojų padėjėjai turėtų galimybę tobulinti kompetencijas, reikalingas darbui su ikimokyklinio amžiaus vaikais.

Programos tikslas – Suteikti auklėtojų padėjėjams teorinių žinių ir praktinių įgūdžių apie ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumus.

Turinys

Pagrindiniai 2–6 m. amžiaus vaikų raidos (fizinės, emocinės, socialinės, kognityvinės) aspektai (3 akad. val.).

Vaikų elgesio ir bendravimo problemos darželyje. Netinkamo elgesio ir bendravimo korekcijos metodai. (3 akad. val.)

Pozityvus bendravimas su vaiku. Pagrindiniai aspektai, metodai, pritaikymo praktikoje galimybės (3 akad. val.).

Taisyklinga kalba kasdieninėje veikloje. Dažniausios kalbos klaidos (barbarizmai, naujadarai ir pan.) (3 akad. val.).