Anotacija

Ankstyvosios intervencijos modelio paskirtis – papildyti esamą vaiko gerovės praktiką prevencija ir ankstyvąja intervencija. Ankstyvoji intervencija siekia teikti pagalbą anksčiau nei atsiranda problemos, todėl labai svarbu, kad ugdymo įstaigos specialistai turėtų vienodą įrankį, kuris leistų  vertinti ir identifikuoti ankstyvąsias rizikas vaiko gerovei šeimose ir užtikrinti savalaikį bei adekvatų pagalbos planavimą.

Programos tikslas – supažindinti ugdymo įstaigų VGK pirmininkus, narius su Ankstyvosios intervencijos modeliu ir vaiko gerovės rizikų vertinimo įranki S.M.A.R.T. tėvystė. Uždaviniai – suteikti žinių apie Ankstyvosios intervencijos modelį (AIM) ir platesnę vaiko gerovės sistemą; supažindinti su Vaiko gerovės rizikų vertinimo įrankiu – S.M.A.R.T. tėvystė ir jo galimybėmis; vaiko gerovės rizikų vertinimo įrankio – S.M.A.R.T. tėvystė praktinis pritaikymas; pagalbos veiksmų plano sudarymas; specialistų bendradarbiavimas AIM modelyje.

Turinys

Ankstyvosios intervencijos modelis (AIM) ir platesnė Vaiko gerovės sistema. AIM prielaidos. Ankstyvosios intervencijos ir problemų sprendimo santykis vaiko gerovės sistemoje ( 1val.).

Vaiko gerovės rizikų vertinimo įrankio – S.M.A.R.T. tėvystė ir jo galimybės (1 val.).

Vaiko gerovės rizikos veiksniai. Apsauginiai veiksniai (1 val.).

Vaiko gerovės rizikų vertinimo įrankio – S.M.A.R.T. tėvystė praktinis pritaikymas (1,5 val.).

Pagalbos veiksmų plano sudarymas. Esminiai principai, dažnesnės klaidos, geroji patirtis. Prioritetų nustatymas (1 val.).

Specialistų bendradarbiavimas AIM modelyje (0,5 val.).

Metodai: Paskaita, diskusijos, grupinė veikla; praktinės užduoties atlikimo refleksijos, atvejo analizė.