Muzikinio teksto mokymas fortepijono pamokoje

Home > Muzikinio teksto mokymas fortepijono pamokoje

Muzikinio teksto mokymas fortepijono pamokoje

Anotacija

Muzikos atlikėjo pirminis muzikinės interpretacijos šaltinis yra muzikinis tekstas (natos). Negebant teisingai bei sėkmingai perskaityti natų ir analizuoti kūrinio teksto, mokinys nemoka mokytis savarankiškai. Skaitymas iš lapo labai prisideda prie fortepijono mokymo pažangos: plečiamas mokinio repertuaras, greičiau išmokstami numatytos individualios programos kūriniai. Muzikos raštas suteikia galimybę savarankiškai susipažinti su muzikos literatūra, padeda ją nagrinėti: suprasti jos kalbą, savarankiškai (bent elementariai) muzikuoti, lavina ritminę, tembrinę, harmoninę, polifoninę klausą. Natų skaitymas – viso muzikinio ugdymo rezultatas. Kuo geriau skaitoma iš natų, tuo greičiau lavėja muzikinė vaizduotė, intuicija, vidinė klausa. Jei iš natų skaitoma blogai, vadinasi, dar liko rimtų mokymo(si) groti fortepijonu spragų. Tik perskaičius iš natų daug kūrinių, gali išryškėti praktiniai skaitymo iš natų įgūdžiai ir patirtis. Nuo darbo metodų labai priklauso, ar sėkmingai ugdomi svarbiausi pianisto įgūdžiai. Pamokos sėkmė priklauso nuo mokytojo gebėjimų, kurti palankią mokymuisi aplinką, naudoti aktyvaus mokymosi būdus, taikyti mokytis padedantį vertinimą. Šis praktinis seminaras suteiks mokytojams galimybę dalintis įžvalgomis, paremtomis savo pedagogine patirtimi, susipažinti su kolegų darbo metodais.

Turinys

Skaitymo iš lapo gebėjimų ugdymas mokant skambinti fortepijonu, 1 akad. val.

Fortepijoninis ansamblis ir jo reikšmė muzikiniame auklėjime, 0,5 akad. val.

Pianisto atminties lavinimas, 1 akad. val.

Metodinės medžiagos pristatymas „Šokių rinkinys fortepijonui, 0,5 akad. val.

Atvira pamoka „Muzikinės minties realizavimas fortepijono pamokoje“, 1 akad. val.

Atvira pamoka „Improvizacijos vaidmuo ugdant kūrybiškumą fortepijono pamokoje. Pradžiamokslis su liaudies daina“, 1 akad. val.

Atvirų pamokų aptarimas, diskusija – 1 akad. val.

Parašykite komentarą