Vaikų muzikos mokymo tendencijos šiuolaikiniame gyvenime – tikslas, motyvacija, metodai rezultatams pasiekti

Home > Vaikų muzikos mokymo tendencijos šiuolaikiniame gyvenime – tikslas, motyvacija, metodai rezultatams pasiekti

Vaikų muzikos mokymo tendencijos šiuolaikiniame gyvenime – tikslas, motyvacija, metodai rezultatams pasiekti

Anotacija

Vaikų muzikinis ugdymas šalies muzikos/meno mokyklose yra labai svarbus dedant ne tik muzikinės, bet ir bendrosios žmogaus dvasinės kultūros pagrindus. Ypač svarbu kuo daugiau vaikų iš visų visuomenės sluoksnių įtraukti į profesionaliai organizuotą muzikinę veiklą, paremtą aukščiausių muzikos vertybių puoselėjimu, kad, tapę paaugliais, jie galėtų tinkamai pasirinkti prasmingas laisvalaikio praleidimo formas, o vėliau, nesvarbu kokią profesiją pasirinktų, taptų visapusiškai išsilavinusiais, kūrybingais mūsų visuomenės nariais.

Būtinybė sudaryti sąlygas skirtingų muzikinių gabumų ir poreikių vaikams mokytis muzikos mokykloje skatina ieškoti veiksmingesnių muzikinio ugdymo įgyvendinimo būdų. Muzikos pedagogai turi sukaupę savitos ir turtingos muzikinio ugdymo patirties, kuria ir dalinsis šio praktinio seminaro metu, savo pranešimus iliustruodami savo parengtų mokinių koncertu, vėliau aptardami mokinių pasirodymus ir diskutuodami apie metodus, leidžiančius pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Programos aktualumas sietinas su vaikų muzikinio ugdymo tendencijomis šiuolaikiniame gyvenime – jų tikslais, motyvacija ir metodų taikymu siekiant rezultatų. Programa aktuali įvairių specializacijų muzikos mokytojams dirbantiems muzikos bei meno mokyklose. Seminaras skiriamas tiek vyr. mokytojams, tiek mokytojams metodininkams ir ekspertams. Pranešėjai pasidalins asmenine patirtimi, klausytojai gaus naudingos informacijos kasdienei pamokinei veiklai ir patobulins žinias.

Turinys

Teorinė dalis:

Garso įrašų reikšmė vaikų muzikiniame ugdyme – 0,5 val.

 Šiuolaikinio pedagogo tobulėjimo galimybės – 0,5 val.

Šiuolaikinio muzikinio ugdymo perspektyvos – 0,5 val.

Fleitos techniško grojimo aspektų apžvelgimas – 0,5 val.

Laisvosios improvizacijos įgūdžių formavimas meno ir muzikos mokyklos mokiniams – 0,5 val.

Praktinė dalis:

Mokinių, grojančių pučiamaisiais instrumentais koncertas – konkursas – 2,5 val.

 Bendra seminaro dalyvių diskusija, koncerto-konkurso aptarimas.

Parašykite komentarą