Interaktyvi pamoka – žaismingas ir aktyvus ugdymas(is)

Home > Interaktyvi pamoka – žaismingas ir aktyvus ugdymas(is)

Interaktyvi pamoka – žaismingas ir aktyvus ugdymas(is)

Anotacija

IKT priemonių naudojimas mokykloje yra ypač aktualus, siekiant modernios ir aktyvios ugdymo(si) proceso kaitos. Interaktyvios pamokos paįvairina mokymo procesą, suteikia vaizdingumo, žaismingumo, padeda gauti kokybiškesnį mokymosi grįžtamąjį ryšį.

Interaktyvių įrankių paskirtis pamokoje – palengvinti mokytojų darbą, aktyvinti mokinių mokymąsi, praplėsti ugdymo(si) galimybes. Tikslingai, kryptingai, veiksmingai naudojant IKT ugdymo procese mokymas ir mokymasis tampa patrauklesniu, sudaro galimybes bendrauti ir bendradarbiauti, turi teigiamą įtaką mokinių įvairių dalykų gebėjimams. Interaktyvių priemonių ir programėlių panaudojimas yra priemonė tobulėti mokiniui ir tobulinti mokymo procesą mokytojui. Programa skirta mokytojams, norintiems susipažinti ir gilinti praktinį patyrimą, įvaldyti ir dirbti ugdymo procese su interaktyviais įrankiais ir programėlėmis.

Turinys

Samprata, teorija. Paskaita „Interaktyvių įrankių panaudojimo galimybės mokinių ugdymo (si) procese“ – 0,5 val.

Valdymas. Interaktyvių įrankių ir programėlių pristatymas, funkcijų ir galimybių demonstravimas – 1 val.

Praktinė dalis, konsultacijos. Interaktyvių įrankių ir programėlių išbandymas, metodinės rekomendacijos – 2 val.

Praktinė dalis. Interaktyvios pamokos planavimas – 1 val.

Savarankiškas darbas „Interaktyvios pamokos kūrimas, pristatymas“ – 1,5 val.

Parašykite komentarą