Mokytojų motyvacija, savęs vertinimas ir emocinės kompetencijos

Home > Mokytojų motyvacija, savęs vertinimas ir emocinės kompetencijos

Mokytojų motyvacija, savęs vertinimas ir emocinės kompetencijos

Anotacija

Europos profesinių sąjungų švietimo komiteto ETUCE projekto „Stresas darbe“ 2011 metais atlikta apklausa, kurioje dalyvavo mokytojai iš 700 Europos mokyklų, iš jų ir mokytojai iš 15 skirtingų Lietuvos miestų ir rajonų atskleidė mokytojų emocinio streso darbe problemą ir jos mastą. Pirmaujame Europoje (beveik dvigubai lenkiant vidurkį) pagal nesaugiai darbe besijaučiančių mokytojų skaičių: net 54 proc. Lietuvos mokytojų gyvena nuolatinėje įtampoje, jaučiasi nesaugūs. Susikaupusias neigiamas emocijas mokytojai išlieja ne darbe, o namuose ir kitur. Net 74 proc. mokytojų mano, kad per didelis jų emocinis krūvis, 67 proc. (aukščiausias rodiklis ES) yra priversti slėpti savo emocijas. Tad galima teigti, jog Lietuvos mokytojams tenkantis didelis darbo ir emocinis krūvis ne tik sukelia daugiausiai streso, bet daro ir didelę neigiamą įtaką jų asmeniniam, privačiam gyvenimui, jų šeimoms ir, be abejo, visuomenei. Palyginti su ankstesniais tyrimais, susijusiais su mokytojų patiriamu stresu darbe (2005 m.), situacija Lietuvoje gerokai pablogėjo.

Todėl mokytojui savo psichinės ir psichologinės sveikatos labui svarbu išmokti pažinti ir atpažinti savo darbo motyvus, valdyti savo emocijas, suprasti savo jausmus ir savęs vertinimo procesą. Šie įgūdžiai reikalingi ne tik asmeninei mokytojo savijautai gerinti, bet pagerintų ir mokytojo gebėjimus valdyti ugdymo procesą bei teikti pagalbą emocijas išgyvenančiam mokiniui. Gebėdami suprasti bei valdyti savo ir kitų emocijas, mokytojai patirtų mažiau streso darbe, efektyviau bendrautų tiek su savo kolegomis, tiek su mokiniais, padėtų kurti gerą klimatą kolektyve ir klasėje, padidėtų mūsų pačių ir mokinių, suinteresuotumas bei motyvacija.

Šios programos tikslas – stiprinti mokytojo savęs supratimą, padėti mokytojui atpažinti savo darbo motyvus, emocijas bei įgyti jų išraiškos kontrolės įgūdžių

Turinys

Įvadas. Emocinis bei informacinis mokytojo darbo krūvis. Susipažinimas, lūkesčių aptarimas – 30 min.

Bendradarbiavimas ir motyvacija mokytojo darbe –  1 val.

Emocijų komponentai ir funkcijos – 1 val.

Minčių spąstai – 30 min.

Pykčio ratas – 1 val.

Emocijų valdymas bei jų slopinimo pasekmės – 30 min.

Emocijų valdymo būdai: minčių valdymas, atsipalaidavimo, vaizduotės ir meno terapijos pratimai – 1 val. 30 min.

Aptarimas, diskusija, refleksija – 30 min.

Parašykite komentarą