Inovatyvūs IKT įrankiai užsienio kalbų pamokose

Home > Inovatyvūs IKT įrankiai užsienio kalbų pamokose

Inovatyvūs IKT įrankiai užsienio kalbų pamokose

Anotacija

Užsienio kalbų mokytojai nuolat ieško efektyvių mokymosi būdų ir metodų, analizuoja sunkumus, su kuriais susiduria mokiniai, siekia išsiaiškinti, kaip juos įveikti ir pasiekti kuo geresnių rezultatų. Šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje mokymo/si procesas sunkiai įsivaizduojamas be sparčiai tobulėjančių IKT plataus panaudojimo. Norint sudominti mokinius, o taip pat paįvairinti pamokų eigą, IKT yra vienos iš svarbiausių pagalbos priemonių mokytojui bei mokiniui. Užsienio kalbų pamokos yra kaip tik ta vieta, kur ugdymo/si dalyviai turi puikias IKT taikymo galimybes. Skaitmeninių priemonių  pagalba mokytojai bei mokiniai patys gali tapti metodinės medžiagos kūrėjais. Šiuolaikiniai paaugliai itin domisi informacinėmis technologijomis, todėl interaktyvūs mokymo metodai jiems yra patrauklūs ir kelia motyvaciją, gerina jų akademinius pasiekimus.

Informacinės komunikacinės technologijos padeda mokymo(si) procesą paversti patraukliu ir vaizdingu, vizualizuoja mokymosi procesą, sukuria turtingesnę mokymosi aplinką. Kartu tai yra ta sritis, kuri nuolat kinta ir tobulėja. Todėl mokytojas turi nuolat tobulinti IKT naudojimo kompetencijas.     Programa parengta siekiant supažindinti mokytojus su efektyviais užsienio kalbų mokymo metodais panaudojant informacines technologijas.

Turinys

Etwinning projektų patirties taikymas pamokose.

Kahoot programos panaudojimo galimybės mokant užsienio kalbos.

Purposegame programėlės naudojimas ugdymo procese. Didaktinių žaidimų kūrimas.

Postermywall platformos pritaikymas ugdymui(si).

Socrative programos naudojimas užsienio kalbų pamokose.

Classdojo programėlės naudojimas užsienio kalbų pamokose.

Darbas su Poll Everywhere platforma.

Savivaldžio mokymo(si) strategijos taikymas. Interaktyvių pratimų kūrimas su HotPotatoes programa.

Programos trukmė 6 akad. val.

Parašykite komentarą