Socialinio pedagogo metodai ir įrankiai darbui su vaikais, tėvais, mokytojais. Prienų švietimo pagalbos tarnybos patirtis

Home > Socialinio pedagogo metodai ir įrankiai darbui su vaikais, tėvais, mokytojais. Prienų švietimo pagalbos tarnybos patirtis

Socialinio pedagogo metodai ir įrankiai darbui su vaikais, tėvais, mokytojais. Prienų švietimo pagalbos tarnybos patirtis

Anotacija

Socialinio pedagogo metodai ir įrankiai darbui su vaikais, tėvais ir mokytojais – tai veikimo būdai, sąmoningai naudojami kokiam nors tikslui pasiekti. Kuris metodas ar įrankis yra geriausias socialinio pedagogo darbe? Tikriausiai tas, kuris leidžia per mažiausias laiko sąnaudas pasiekti efektyviausių rezultatų. Kiekvienas įrankis ar metodas turi savo paskirtį, o geras specialistas ne tik žino, kaip kurį įrankį naudoti, bet ir gali įvertinti, kuris įrankis tinkamiausias konkrečioje situacijoje. Metodai/įrankiai vertingi, jei jie skatina natūralų kliento norą pažinti, tyrinėti, formuoti vertybinį požiūrį, skatina savarankiškumą ar aktyvų problemų sprendimą. Metodų/įrankių įvairovė suteikia laisvę kliento (vaiko, tėvo, mokytojo) mintims, veiksmams, provokuoja įvairius individualius atsakymus, moko daryti vertingas įžvalgas ir t.t. 

Socialinio pedagogo metodų/įrankių įvairovė suteikia galimybę konsultavimo procesą padaryti daug spartesnį ir patrauklesnį, be to, padeda klientui ieškoti ir atrasti naujus, nežinomus dalykus, klysti ir taisyti savo klaidas. Taikant specialistui įvairius metodus/įrankius, klientas (vaikas, tėvas, mokytojas) į konsultavimo procesą įtraukiamas įvairesnėmis ir subtilesnėmis formomis. Jis nebėra vien pasyvus savo problemų stebėtojas, gali kūrybiškai pažvelgti į sunkumus ir aktyviai spręsti kylančias problemas. Seminaro metu bus pristatoma geroji Prienų švietimo pagalbos tarnybos patirtis taikant įrankius ir metodus socialinio pedagogo darbe, dirbant su vaikais, tėvais, pedagogais.

Turinys

  • I dalis: Socialinio pedagogo metodai ir įrankiai darbui su mokytojais (Auditorinių valandų skaičius  ir praktikumas – 2 val.): metodų  ir įrankių įvairovė, jų praktinės pritaikymo galimybės bei užduočių atlikimas;
  • II dalis: Socialinio pedagogo metodai ir įrankiai darbui su tėvais (Auditorinių valandų skaičius  ir praktikumas – 2 val.): metodų  ir įrankių įvairovė, jų praktinės pritaikymo galimybės bei užduočių atlikimas;
  • III dalis: Socialinio pedagogo metodai ir įrankiai darbui su vaikais (Auditorinių valandų skaičius  ir praktikumas – 2 val.): metodų  ir įrankių įvairovė, jų praktinės pritaikymo galimybės bei užduočių atlikimas.

Parašykite komentarą