Anotacija

Tarptautinis olimpinis komitetas išleido atnaujintą Olimpinių vertybių ugdymo programą, siekdamas įkvėpti jaunus žmones siekti sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo bei ugdytis draugystės, tobulėjimo ir pagarbos vertybes. Programa sukurta mokiniams nuo ikimokyklinių įstaigų iki gimnazijos klasių, kurią galima naudoti tiek formaliam, tiek neformaliam ugdyme. Programos esmė – inovatyvus darbas su įvairaus amžiaus vaikais, paremtas olimpine filosofija, vertybėmis, simboliais ir fizinio aktyvumo veiklomis.

Mokymo metu lektorės pristatys  Olimpinių vertybių ugdymo programą, aptars pritaikymo galimybes švietimo įstaigose. Dalyviai praktiškai išbandys įvairias veiklas, kurias galės pritaikyti ugdant mokinius įvairių dalykų pamokose, klasių valandėlių metu, užklasinėje veikloje. Visos programoje pateiktos užduotys ir veiklos remiasi penkiomis olimpizmo ugdymo temomis – pagarba gyvenime, kilniu elgesiu, pastangomis pelnytu džiaugsmu, kūno, valios ir proto darna ir tobulumo siekimu. Tai universalios bendražmogiškos vertybės, kurių atradimas, įskiepijimas vaikuose – kiekvieno pedagogo, kiekvieno piliečio, kiekvienos šeimos užduotis.

Darbo formos: OVUP programos pristatymas, veiklų ir metodų išbandymas, gerosios patirties pristatymas, darbas grupėse, refleksija, trukmė: 16 akad. valandų.

Turinys

Teorinė dalis  – OVUP pristatymas, OVUP leidinių pristatymas, pasidalijimas gerąją patirtimi kaip ši programa įgyvendinama mokyklose, darželiuose. (2 val.)

Praktiniai užsiėmimai su OVUP (3 val.)

Užsiėmimų kūrimas naudojant OVUP (4 val.)

Sukurtų užsiėmimų išbandymas. (3 val.)

Dalyvių planas kaip pritaikyti OVUP tiesioginiame darbe. (3 val.)

Mokymų įvertinimas. (1 val.)