Search for:

Anotacija

Seminaras skirtas mokytojams, organizuojantiems ar besidomintiems integruotu ugdymu pradinėse klasėse. Seminaro metu plačiau bus supažindinama su pasaulio pažinimo, kalbų, matematikos, menų ir kitų mokomųjų dalykų integracija. Bus aptariami integruotų temų apibendrinamieji projektai, pateikiamos konkrečios projektinės veiklos idėjos.

Taip pat bus pristatytos idėjos, kaip galima integruotame ugdyme naudoti gamtamokslinių tyrimų priemones (bus pristatyta konkreti medžiaga). Seminare laiko bus skiriama aptarti informatinio mąstymo ugdymą integruotose veiklose. Taip pat dėmesio bus skiriama mokymuisi už mokyklos ribų: muziejų, gamtos draustinių, savivaldybių ir kt. lankymui. Dauguma seminaro metu išsakytų idėjų bus grindžiamos konkrečia medžiaga, esančia integruoto ugdymo vadovėlyje „Vaivorykštė“. Tačiau pateiktos idėjos, veiklos ir priemonės gali būti pritaikomos dirbant be vadovėlio arba su bet kuria kita pradinio ugdymo priemone.

Turinys

Pasaulio pažinimo medžiaga – integruoto ugdymo pagrindas. Dalykinių ir bendrųjų gebėjimų sąsajos – 40 min.

Skaitymo gebėjimų ugdymas mokant integruotai: kaip mokyti silpniau skaitančius? – 40 min.

Projektinė veikla: ką ugdome atlikdami projektus?  – 50 min.

Gamtamoksliniai tyrimai integruotame ugdyme  – 60 min.

Informatinio mąstymo ugdymas integruotoje veikloje – 50 min.

Apibendrinimas: gerosios patirties pasidalijimas – 30 min.