Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas

Home > Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas

Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas

Anotacija

Šiuolaikinio ugdymo tikslas – ne vien suteikti dalyko žinių ir išugdyti gebėjimų, bet ir motyvuoti mokinį sąmoningai mokytis visą gyvenimą ir ugdyti savimi pasitikinčią, atsakingą, kompetentingą asmenį. Mokymosi visą gyvenimą memorandume nurodoma, jog ,,dabar svarbiausia, kad kiekvienas išmoktų mokytis, prisitaikyti prie pokyčių ir naudotis informacijos gausybe“.

Švietimo politikai daug dėmesio skiria praktiniam mokėjimo mokytis kompetencijos įgyvendinimui. Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, įgyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strategijoje nurodyta, kad mokykla turi sudaryti galimybių kiekvienam asmeniui įgyti esminių mokymuisi visa gyvenimą būtinų kompetencijų, o mokėjimo mokytis kompetencija yra išskiriama kaip pagrindinė bendroji kompetencija. Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas mokykloje yra iš tiesų labai aktuali tema, ypač dabar, kai į mokymosi procesą mes stengiamės pažvelgti visiškai kitokiu aspektu, t. y. mokymasis suprantamas kaip metakognityvinis (žinojimo kaip mokytis) procesas, svarbios savivaldaus mokymosi galimybės. Neabejotina, kad įgijęs mokėjimo mokytis kompetenciją mokinys ne tik sustiprins mokymosi motyvaciją, taps aktyviu ugdymo proceso dalyviu, bet ir patirs didesnę mokymosi sėkmę. Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, mokyklų komandoms.

Programos tikslas – pagrįsti ir įrodyti teiginį, kad mokymosi mokytis kompetencija daro tiesioginę įtaką mokinių pasiekimams.

Turinys

Kompetencijos sąvoka, mokėjimo mokytis aktualumas (0,5 val., teorija).

Mokymosi tikslų kėlimas bei strategijų jiems įgyvendinti modeliai (0,5 val., teorija ir praktika).

Įgytų žinių, gebėjimų ir įgūdžių siejimas su nauja mokymo medžiaga. Indukcinio ir dedukcinio mokymo praktika (0,5 val., teorija).

Motyvacijos stiprinimas įtraukiant mokinius į praktinę veiklą (1 val., teorija ir praktika).

Mokinių aktyvumą ir kūrybiškumą skatinantys metodai (1 val., teorija ir praktika).

Analogijų metodai (0,5 val., praktika).

Grupės darbo organizavimo strategijos (1 val., teorija, savarankiškas darbas).

Mokytis motyvuojančios ugdymo aplinkos kūrimas ir išnaudojimas (0,5 val., teorija).

Refleksija (0,5 val., savarankiškas darbas).

Parašykite komentarą