Vertinimas ir įsivertinimas. Praktiniai pavyzdžiai

Home > Vertinimas ir įsivertinimas. Praktiniai pavyzdžiai

Vertinimas ir įsivertinimas. Praktiniai pavyzdžiai

Anotacija

Šiuo metu vertinimo kaita vyksta nuo formalių žinių vertinimo gebėjimų vertinimo link. Ugdant mokinių vertybines nuostatas, bendruosius gebėjimus, asmens kompetencijas, svarbu mokyti ir skatinti mokinius įsivertinti bei reflektuoti savo mokymąsi. Mokytojams rekomenduojama planuoti ir organizuoti pamokas taip, kad kiekvienos temos nagrinėjimas mokiniui įgautų didesnę prasmę, motyvuotų, į mokymosi procesą įtrauktų moksleivių kasdieninį gyvenimą ir padėtų lengviau suvokti mokslo pritaikymą kasdienybėje. Seminare aptarsime galimybes taikyti mokinių įsivertinimą ir refleksiją mokyme ir mokymesi, mokinių refleksijos organizavimo būdus,  pateiksime praktinius tokios veiklos patarimus. Taip pat analizuosime vertinimo ir įsivertinimo problemas.

Programos tikslas – supažindinti pedagogus su veiksmingomis vertinimo bei įsivertimo formomis ugdymo procese, pristatant praktinius pavyzdžius.

Turinys

Temos pristatymas, 0,25 val.

Z kartos ypatumai, 0,25 val.

Formuojamasis vertinimas, 2 val.

Diagnostinis vertinimas, 1.5 val.

Kaupiamasis vertinimas, 2 val.

Parašykite komentarą