Mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymo mokyklinėse ir istorinio paveldo aplinkose patirtys

Home > Mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymo mokyklinėse ir istorinio paveldo aplinkose patirtys

Mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymo mokyklinėse ir istorinio paveldo aplinkose patirtys

Anotacija

Kiekvienos šiandieninės mokyklos tikslas – pagerinti mokinių pasiekimus, ugdant(is) jų ne tik dalykines, bet ir  bendrąsias kompetencijas: mokėjimo mokytis, komunikavimo, socialinės, pažinimo, inciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninės. Praktinės mokyklų patirtys rodo, kad šias kompetencijas ypač noriai mokiniai ugdo(si) pažintinių ir kultūrinių veiklų metu. Todėl patiems pedagogams aktualu plėsti savo patirtis ir akiratį organizuojant tokias veiklas. Kvalifikacinė išvyka „Mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymo mokyklinėse ir istorinio paveldo aplinkose patirtys“ ir padės pedagogams įgyti naujų patirčių, kaip organizuoti pažintines keliones, susipažįstant su Plungės Šateikių pagrindinės mokyklos pedagogų patirtimis ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas bendramokyklinių renginių metu bei susipažįstant su garsiais Žemaitijos istoriniais ir geografiniais objektais: Rietavo dvarviete, Plungės dvaro rūmais, Telšių miesto atkarpomis.

Programos tikslas – plėsti pedagogų patirtis ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas bendramokyklinių renginių ir kultūrinių pažintinių kelionių metu.

Turinys

Plungės r. Šateikių pagrindinės mokyklos vadovų ir pedagogų patirtys ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas bendramokyklinių renginių metu. Skaidrių prezentacija, ekskursija po mokyklą, 2 akad. val.

Garsių Žemaitijos istorinių ir geografinių objektų Rietavo dvarviete, Plungės dvaro rūmais, Telšių miesto atkarpomis  pristatymas. Gidų pasakojimai, medžiaga iš interneto, muziejų medžiaga, 3 akad. val.

Grupinis darbas Plungės dvaro edukacinėje salėje „Pasaulio kavinės“ metodu dirbant pedagogams:

  • bendrųjų kompetencijų schemos parengimas;
  •  būsimų ekskursijų dalyvių mokinių  rengimo ekskursijų gidais, pristatant istorinius ir geografinius objektus darbo būdai;
  •  mokinių bendradarbiavimo organizavimo būdai, renkant medžiagą apie istorinius objektus internete;
  • galimi mokinių  į(si)vertinimo būdai bendrųjų kompetencijų ugdymo aspektu.

Grupinio darbo pristatymas. „Pasaulio kavinės metodu“ parengta pedagogų pristatomoji medžiaga numatytais klausimais. 1 akad. val.

Parašykite komentarą