Kūrybiškumo ugdymas netradicinėse aplinkose ir tarpdalykinės sąsajos, panaudojant vietos istorijos atmintį ir kultūros paveldą

Home > Kūrybiškumo ugdymas netradicinėse aplinkose ir tarpdalykinės sąsajos, panaudojant vietos istorijos atmintį ir kultūros paveldą

Kūrybiškumo ugdymas netradicinėse aplinkose ir tarpdalykinės sąsajos, panaudojant vietos istorijos atmintį ir kultūros paveldą

Anotacija

Naujos patirtys – tai mokymasis visą gyvenimą, o mokytojų įsitraukimas į kultūrinės edukacijos veiklas, noras plėtoti kultūrinę kompetenciją ir suprasti edukacines erdves užkrečia ir mokinius. Menas ir mokslas papildo vienas kitą, nauji potyriai skatina grįžti į kultūros erdves, jas tyrinėti ir tobulėti. Mokytojai, į ugdymo procesą įtraukiantys aktyvų mokymąsi, motyvuojančias užduotis, užtikrintai gerina mokinių pasiekimus. Tinkamai suorganizuotas užsiėmimas kitose erdvėse turi reikšmės mokinių rezultatams, nes jie geriau supranta nagrinėtą medžiagą, būna labiau motyvuoti, praktiškai pamato ir neretai išbando, tai, kas klasėje neįmanoma. Užsiėmimai kitose erdvėse ugdo vaizduotę, skatina kūrybiškumą, mokiniai pamato naujų idėjų, pritaiko jas savo kūrybinėje raiškoje.

Programa skirta pedagogų profesinių kompetencijų stiprinimui, orientuojantis į XXI a. reikalingas kompetencijas, siekiant mokinių pasiekimų gerinimo ir atsižvelgiant į individualius mokinių ugdymosi poreikius bei ugdymo turinio kaitą.

Programa suteikia galimybę pedagogams susipažinti su Kėdainių krašto istoriniu ir kultūriniu paveldu, Kėdainių krašto muziejaus parengtomis bei vykdomomis edukacinėmis programomis, jų taikymu ugdymo procese.      

Turinys

Daugiakultūris Kėdainių paveldas ir miestietiškoji kultūra. Paskaita, miesto edukacinių erdvių pristatymas, 4 akad. val.

Kėdainių krašto muziejaus parengtų edukacinių programų taikymas ugdymo procese. Paskaita, diskusija, edukacinių programų pristatymas, refleksija, 4 akad. val.

Parašykite komentarą