„Kompleksinių kultūros paslaugų kūrimo būdai ir galimybės, pritaikant krašto materialiojo ir nematerialiojo kultūros paveldą kultūrinėms-edukacinėms visuomenės reikmėms“

Home > „Kompleksinių kultūros paslaugų kūrimo būdai ir galimybės, pritaikant krašto materialiojo ir nematerialiojo kultūros paveldą kultūrinėms-edukacinėms visuomenės reikmėms“

„Kompleksinių kultūros paslaugų kūrimo būdai ir galimybės, pritaikant krašto materialiojo ir nematerialiojo kultūros paveldą kultūrinėms-edukacinėms visuomenės reikmėms“

Anotacija

Naujos patirtys – tai mokymasis visą gyvenimą. Kultūros įstaigų darbuotojų pažintis su sėkmingai dirbančių Anykščių krašto kultūros įstaigų gerąja patirtimi materialiojo ir nematerialiojo paveldo aktualizavimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams srityje, prisidės plėtojant tiek vadybines, tiek kultūrines kompetencijas.

Patrauklios kompleksinės kultūros įstaigų teikiamos paslaugos, turi teigiamos reikšmės tiek gerinant vietos vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, tiek skatinant kultūrinio turizmo plėtrą.

Programa skirta kultūros įstaigų darbuotojų kompetencijų stiprinimui, orientuojantis į XXI a. kompetencijas, reikalingas kuriant naujas, patrauklias, plačiajai visuomenei pritaikytas kultūros paslaugas, grįstas krašto materialiojo ir nematerialiojo kultūros paveldo išsaugojimu, aktualizavimu bei tvariu panaudojimu.

Programa suteikia galimybę kultūros įstaigų darbuotojams susipažinti su Anykščių krašto materialiuoju ir nematerialiuoju paveldu, Anykščių kultūros centro, Šeimyniškėlių piliakalnio komplekso (A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus), Anykščių regioninio parko sukaupta patirtimi, kuriant patrauklias kultūrines bei edukacines paslaugas, Programos trukmė – 8 akad. val.

Programos tikslas – stiprinti kultūros įstaigų darbuotojų kompetencijas, įgalinančias kurti patrauklias kompleksines kultūros paslaugas.

Turinys

Legendų panaudojimo galimybės kultūros paslaugų viešinimo procese (Kavarsko miestas). Paskaita, diskusija, 1 akad. val.

Nematerialiojo paveldo pritaikymas kultūros edukacijai (Šeimyniškėlių piliakalnio istorinis kompleksas). Praktinė veikla, diskusija, 1 akad. val.

Kultūros įstaiga – bendruomenės kultūrinių poreikių modeliuotojas bei neatsiejama miesto įvaizdžio dalis. Paskaita, diskusija, 3 akad. val.

Materialiojo kultūros paveldo aktualizavimas ir pritaikymas visuomenės reikmėms per projektinę veiklą. Paskaita, diskusija, 2 akad. val.

Anykščių krašto patirties pritaikymo galimybės Prienų krašte. Diskusija, refleksija, 1 akad. val.

Parašykite komentarą