Search for:

Anotacija

Sudalyvavę šiame seminarų cikle, dailės ir pradinių klasių pedagogai turėtų galimybę pažinti dailę iš kitos – t. y. terapinės pusės. Ne paslaptis,  kad kasmet į mokyklą ateina vis daugiau mokinių su spec. poreikiais, dėmesio sutrikimais, kad kuo toliau, tuo labiau šiuolaikiniams mokiniams nebetinka dailės pamokose orientuotis tik į rezultatus (baigęs šią programą mokinys žinos, mokės, gebės…), nuvertinant patį procesą. O būtent pats procesas manau ir turėtų būti svarbiausia, o ne tobulas rezultatas. Dailė mokiniams (suaugusiems taip pat) yra geras būdas išreikšti savo emocijas, jausmus ir išgyvenimus. Nereikia mokėti piešti, įgūdžiai specialiai nelavinami, vertingas kiekvienas darbas, nes atspindi kūrėjo vidų.

Teorinė ir praktinė dalys viena kitą papildo, leidžia į dailės terapiją pažvelgti giliau, „pačiupinėjus“ gyvai. Refleksija – ne mažiau svarbi dalis, leidžianti giliau pažinti save, priimti kito žmogaus nuomonę. Šiuose užsiėmimuose taip pat bus galima pasisemti idėjų – gauti konkrečių užduočių mokiniams dailės pamokose.  Visomis praktiniams užsiėmimams reikalingoms medžiagomis ir priemonėmis bus pasirūpinta.

Programos tikslas – išdėstyti dailės terapijos metodų taikymo pagrindus, išmokyti dailės pedagogus, pradinių klasių mokytojus dailės terapijos metodų, skirtų skirtingų gebėjimų, amžiaus vaikams.

Turinys

Dailės terapijos ištakos, istorija, teorinis pagrindas. Nesutrikusios  raidos vaiko piešinio dėsningumai skirtingų teorijų požiūriu. Teorinė paskaita 2 val., praktinis užsiėmimas 2 val., refleksija 2  val.

Specialiųjų poreikių asmenų  vizualinės raiškos ypatumai. Raidos dailės terapija, teorinis – metodologinis pagrindimas. Dailės terapijos metodai darbe su hiperaktyviais, bendravimo, elgesio ir mokymosi problemų turinčiais vaikais. Paskaita su skaidrėmis 2 val., praktinis užsiėmimas 2 val., refleksija 2  val.

Emocijos ir jų raiška kūryboje. Paskaita su skaidrėmis 2 val., praktinis užsiėmimas 2 val., refleksija  2  val.

Simboliai dailės terapijoje. Paskaita su skaidrėmis 2 val., praktinis užsiėmimas 2  val., refleksija 2  val.

Spalvų simbolikos istorija, psichologinis poveikis. Paskaita su skaidrėmis 2 val., praktinis užsiėmimas 2  val., refleksija 2 val.

Programos trukmė 30 akad. val.