Socialinio emocinio intelekto ugdymo aspektai ikimokykliniame amžiuje

Home > Socialinio emocinio intelekto ugdymo aspektai ikimokykliniame amžiuje

Socialinio emocinio intelekto ugdymo aspektai ikimokykliniame amžiuje

Anotacija

Maždaug nuo 2009 metų Lietuvoje pradėta intensyviai kalbėti apie emocinį socialinį ugdymą, ugdymo įstaigose imtos diegti įvairios programos. Daugiausiai mokinių yra ugdoma pagal šias programas: „Zipio draugai“, „Antras žingsnis“, „Paauglystės kryžkelės“ ir „Olweus“. Ikimokyklinis ugdymas iš esmės orientuotas į proto intelekto (mąstymo, suvokimo, vaizduotės, kūrybiškumo) ir kt. gebėjimų lavinimą. Per menkas dėmesys skiriamas jausmams (emocijoms) lavinti, pamirštant, kad žmogus protauja dviem lygmenimis: mąsto ir jaučia. Jei mąsto racionaliai, tuomet būna budrus, svarstantis, sprendžiantis ir pan. Jei pasiduoda emocijoms, tuomet veikia impulsyviai, veiksmai tampa nelogiški, neracionalūs ir pan. Racionalumo ir emocionalumo santykis kinta, t. y. kuo stipresnis jausmas, tuo ryškesnis emocinis protas ir silpnesnis racionalusis mąstymas bei atvirkščiai. Destruktyvus elgesys, neigiamos emocijos ir jausmai trukdo santykių vystymuisi, o teigiamos emocijos, malonus bendravimas, bendradarbiavimas, įvertinimas, pasitikėjimas, pagarba ir tolerancija – santykius nukreipia tobulėjimo linkme ir turi įtakos veiklos kokybei (Bukantaitė ir kt., 2007).

Emocinio intelekto ugdymas – ilgas ir nuoseklus darbas, todėl pedagogai jį turėtų vykdyti kiekvieną dieną ir įvairių veiklų metu. Nepakanka apsibrėžti emocinio ugdymo svarbą, būtina susirasti paveikius metodus ir priemones, padedančias tai padaryti. Darželio aplinka – puikus išorinio pasaulio atspindys. Darželyje mažylis bendrauja su įvairaus amžiaus vaikais bei suaugusiais, todėl natūralu, kad kyla nesusipratimų. Kur gali būti palankesnės, o svarbiausia, saugios sąlygos mokytis geriau pažinti save bei kitus, bendrauti ir patiems spręsti problemas?!

Programos dalyviai susipažins su socialinio emocinio intelekto lavinimo programa „Kimočiai“.  Ji ugdo penkias socialines ir emocines kompetencijas: savęs pažinimą, savęs valdymą, socialinį pažinimą, santykių kūrimo įgūdžius, atsakingų sprendimų priėmimą ir remiasi charakterį ugdančiomis savybėmis: pagarbumu, atsakingumu, atsparumu, atjauta ir geranoriškumu. Taip pat bus aptartos ir kitos galimos bei ne mažiau paveikios priemonės, padedančios suprasti savo bei kito jausmus. Pavyzdžiui, grožinių kūrinių pagalba galima vaikams perteikti žmonių bendravimo grožį ir atsakomybę bei išmokyti svarbiausių žmogiškųjų vertybių, nes neturėdami kalbos, jie griebiasi fizinio smurto. Norėdami išmokyti vaikus atpažinti savo emocijas ir jas valdyti,  turime juos mokyti žodžių, leidžiančių jas atpažinti. Dėl tinkamų žodžių stygiaus vaikai negali pasidalinti savo patirtimis ir jausmais. Vaikams reikia paaiškinti ryšius, kuriais šios emocijos gali sietis ir su kitomis emocijomis. Ši programa yra pirmas žingsnis, po kurio galimas savarankiškas taikomasis darbas. Pedagogai galės lengvai taikyti sociaemocinio intelekto elementus ne tik dirbant su vaikais, bet ir savo asmeniniame gyvenime formuojant savo asmenybę.

Programą sudaro 13 teorinių auditorinių valandų, 21 val. savarankiško darbo, 6 val. gerosios patirties sklaidos (refleksijos)  (viso: 40 akad. val.).  Gerajai patirčiai skleisti ir aptarti visas programos veiklas yra pasirinkta konferencijos forma. Konferencijos tikslas – sudaryti pedagogams galimybę pasidalyti gerąja darbo patirtimi, kuriant vaikų socialinio emocinio ugdymo priemones ir jas praktiškai taikant, skatinti pedagogų profesinę sklaidą. Dalijantis savais atradimais galima vieniems iš kitų mokytis, tuos pačius dalykus bei situacijas suvokti įvairiapusiškiau, įžvelgti naujus aspektus, nes kiekviename dalyke glūdi daugiau prasmių, negu betarpiškai atrandama.

Turinys

I modulis. Emocinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje arba spalvinga kelionė po jausmų pasaulį  (6 akad. val. auditorinės + 10 akad. val. sav. darbo):

Emocijų suvokimas ir raiška.

Priemonės, padedančios suprasti savo bei kito jausmus.

Grožinių kūrinių naudojimas, mokant vaikus  atpažinti, įvardinti ir valdyti savo emocijas.

Savarankiškas pateiktų socialinio emocinio intelekto ugdymo metodų taikymas praktikoje.

II modulis. Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą (6 akad. val. auditorinės + 10 akad. val. sav. darbo):

Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas: vaikų jausmai ir jų raiška. Pozityvių socialinių emocinių įgūdžių bei vaikų charakterių formavimas. Jausmų pamokos – vaikų elgesio modelių formavimas.

Kimochis programos sandara, pagrindiniai principai, personažai, ugdymo aplinka. Praktinis užsiėmimas: Vikšrelis bijo ir Pikti gyvūnai.

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas ir praktinis užsiėmimas: socialinis pasakojimas spec. poreikių vaikui.

Praktinių pamokėlių video peržiūra ir aptarimas, sudėtingų situacijų sprendimai su vienu ir keliais vaikais.

Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą, bendradarbiavimas. Tėvų ugdymo vakaras.

Savarankiškas pateiktų socialinio emocinio intelekto ugdymo metodų taikymas praktikoje.

III modulis.  Emocinio intelekto ugdymas: pradėkime nuo atidumo sau ir savo elgesiui (1 akad. val.+ 1 akad. val. sav. darbo):

Paskaita „Emocinio intelekto ugdymas: pradėkime nuo atidumo sau ir savo elgesiui“.

Namų užduoties atlikimas.

IV modulis. Socialinio emocinio intelekto ugdymo patirtys ir atradimai (6 akad. val.)

Metodinė-praktinė konferencija .

Parašykite komentarą