Vakarų Europos sakraliosios muzikos ištakos: grigališkasis choralas

Home > Vakarų Europos sakraliosios muzikos ištakos: grigališkasis choralas

Vakarų Europos sakraliosios muzikos ištakos: grigališkasis choralas

Anotacija

Musica sacra (Sakralinė Romos katalikų muzika) turi savo ilgų amžių istoriją, kurie vienas nuo kito skiriasi ne tik liturginės muzikos raidos intensyvumu, vyraujančių stilių, žanrų, repertuaro ir jo atlikėjų įvairove, bet ir labiau ar menkiau pavykusiomis reformomis. Visgi susiduriama su problema, kad bažnytinė muzika dažnai traktuojama tik kaip puošmena, neįsisąmoninus tikrosios jos paskirties ir funkcijos. Musica sacra situacija Lietuvoje yra Visuotinės Bažnyčios musica sacra nuosmukio dalis: oficialiuose liturginiuose renginiuose pasigendama teisingo giesmės pateikimo, jaučiamas ryškus repertuaro bei žinių apie tinkamo repertuaro pasirinkimą, trūkumas. Todėl tikimasi, kad seminaras prisidės prie musica sacra tradicijų Lietuvoje puoselėjimo, visuomenės švietimo sakralinės muzikos srityje.

Teorinio-praktinio seminaro „Vakarų Europos sakraliosios muzikos ištakos: grigališkasis choralas“ metu dalyviai susipažins su sakralinės muzikos ypatumais, istorija bei Grigališkojo giedojimo tradicija. Seminaro dalyviams bus skirtos praktinės užduotys, kurias jie atliks klausydami profesionalų atliekamos sakraliosios muzikos.

Antrojoje seminaro dalyje vyks Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytojų profesionalaus Antikinės muzikos ansamblio „David Antique“ (vad. Mgr. Mindaugas Radzevičius) kamerinės sakralinės muzikos koncertas, skirtas seminaro dalyviams bei visuomenei, kurio metu bus pristatyta sakralioji vokalinė muzika, grįsta grigališkojo giedojimo tradicija. Klausydami koncerto, seminaro dalyviai atkreips dėmesį į detales, akcentuotas teorinėje seminaro dalyje, po to diskutuos, dalyvaus refleksijoje. Seminare gali dalyvauti bendrojo ugdymo ir meno mokyklų muzikos (vokalo) mokytojai, kultūros ir laisvalaikio centrų, bažnytinių ir pasaulietinių chorų, ansamblių vadovai, vokalo specialistai,vargonininkai, Romos katalikų bažnyčios kunigai, kiti asmenys, besidomintys sakraline muzika.

Turinys

Seminaro temos:

  • „Grigališkojo choralo priešistorė, istorija, vystymasis ir nūdiena“; paskaita, 1 akad. val.
  • „Muzikiniai liturginiai dėmenys: jų apibrėžtis ir praktinis taikymas“; paskaita, 1 akad. val.
  • „Sakraliosios muzikos poreikio ir esamos situacijos aptarimas“; praktinė veikla, 1 akad. val.
  • „Pirmieji sakraliosios muzikos pavyzdžiai, jų demonstravimas, specifika ir nauda“; paskaita, praktinė veikla, 1 akad. val.
  • „Teorijos pritaikymo galimybės praktiškai atliekant sakraliosios muzikos kūrinius“. Koncertas-pristatymas, 1 akad. val.
  • Teorinės ir praktinės didaktikos priemonių įsisavinimas. Diskusija, refleksija, praktinės užduotys, 1 akad. val.

Parašykite komentarą