Mokytojo dalykinio tinklaraščio, vaizdinės, interaktyvios medžiagos naudojimo galimybės mokant antrosios užsienio kalbos

Home > Mokytojo dalykinio tinklaraščio, vaizdinės, interaktyvios medžiagos naudojimo galimybės mokant antrosios užsienio kalbos

Mokytojo dalykinio tinklaraščio, vaizdinės, interaktyvios medžiagos naudojimo galimybės mokant antrosios užsienio kalbos

Anotacija

Į visas gyvenimo sritis besiskverbiančios informacinės technologijos palaipsniui koreguoja kiekvieno požiūrį į mokymą bei mokymąsi ir reikalauja naujų mokymo metodų. Šiuolaikinė informacinė visuomenė sparčiai tobulėja inovatyvių technologijų gausa, nuo kurios taip pat neatsiejamas ir mokslas. Pastebėta tendencija, kad taikant informacines technologijas ugdymo procesas gerėja kokybės aspektu. Mokiniams įdomios šiuolaikinės technologijos, jų naudojimas ugdymo procese kelia mokymosi motyvaciją ir norą ugdytis dalykines bei bendrąsias kompetencijas. Informacinių technologijų naudojimas tampa iššūkiu mokytojui. Siekdamas užtikrinti bei paskatinti mokinių mokymąsi, kūrybiškumą ir užtikrinti pamokų efektyvumą, pedagogas priverstas tobulėti ir prisitaikyti prie naujovių, naudoti informacines ir komunikacines technologijas. Vienas iš būdų paįvairinti ugdymosi procesą – dalykinio tinklaraščio naudojimas pamokose. Tinklaraštis mokytojui gali būti labai naudingas, o jo panaudojimo mokymo procese galimybės yra plačios. Tinklaraštis mokytojui gali tapti puikiu įrankiu papildyti savo pamokas įdomia informacija – panagrinėti temas, kurioms pamokoje galbūt pritrūko laiko, užmegzti diskusiją su mokiniais ar kitais mokytojais. Taip pat tai patogi platforma dalintis informacija apie savo mokomą dalyką (uždaviniais, planais, vaizdine medžiaga ar tiesiog savo įžvalgomis), bendrauti su mokiniais ir juos konsultuoti.

Seminare mokytojai susipažins su dalykinio tinklaraščio, vaizdinės, interaktyvios medžiagos naudojimo galimybėmis mokant antrosios užsienio kalbos. Dalyviai mokysis taikyti IKT įrankius ruošiantis pamokoms.

Turinys

  1. Dalykinio tinklaraščio pristatymas ir jo naudojimo galimybės pamokose. 1 val
  2. Interaktyvių užduočių kūrimas ir naudojimas pamokose. 1 val.
  3. Elektroninių pamokų planų pavyzdžiai ir jų taikymo nauda. 1 val.
  4. Įsivertinimo metodų pristatymas. 0,5 val.
  5. Kazlų Rūdos miestelio ir Višakio Rūdos kaimo edukacinių aplinkų panaudojimo galimybės mokant antrosios užsienio kalbos. 2 val.
  6. Refleksinė diskusija. 0,5 val.

Parašykite komentarą