Anotacija

2018 ir 2019 metais Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) apmokė 20 pedagogų, mokyklos administracijos darbuotojų, trenerių vesti Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) parengtos Olimpinių vertybių ugdymo programos (OVUP) mokymus pedagogams. Tarptautinis olimpinis komitetas išleido leidinių seriją, kuri padeda mokytojams diegti Olimpines vertybės įvairių pamokų metu, integruoti aktyvias veiklas ir fizinį aktyvumą į įvairių dalykų pamokas.

LTOK mokymų vadovų komanda per pusantrų metų apmokė virš 700 pedagogų iš priešmokyklinio ugdymo įstaigų, progimnazijų, gimnazijų ir kitų įstaigų iš visos Lietuvos. Šie kursai skirti LTOK turimos mokymų vadovų komandos kompetencijai stiprinti, siekiant užtikrinti būsimų OVUP mokymų kokybę, kurti profesionalią mokymų vadovų bendruomenę. Jų metu bus ne tik pristatomos teorinės paskaitos, bet ir patys kursų dalyviai, padedami edukologijos profesionalų, galės dalintis metodikomis, analizuoti sudėtingus atvejus, kurti naujas mokymų programas, gilinti žinias apie Olimpinį judėjimą ir Olimpinį švietimą.

Programos tikslas – stiprinti LTOK mokymų vadovų kompetenciją vesti OVUP 2.0 programos mokymus Lietuvos pedagogams.

Turinys

Olimpinis vertybių ugdymas – teorija, 1 akad. val.;

Olimpinis švietimas – teorija, 0,5 akad. val.

Olimpinis judėjimas – teorija, 0,5 akad. val.

Metodai ir metodikos ugdymui per sportinę ir fizinę veiklą – teorija, praktika, 6 akad. val.

Neformalusis ugdymas – teorija, praktika 4 akad. val.

Mokymų grupės valdymas – teorija, praktika, 4 akad. val.

Sudėtingi atvejai dirbanti su mokymų grupėmis – teorija, praktika, 6 akad. val.

Kaip elgtis su provokacijomis, sunkiais dalyviais – teorija, praktika, 2 akad. val.

Mokymo metodai ir technikos:

Mokymo metu taikomi šie mokymo metodai: metodų mugė, teorijos pristatymas, atvejų analizė, praktiniai pavyzdžiai, diskusijos, vaizdo medžiagos analizė, darbas grupėse, simuliacinės užduotys, grupinė diskusija, komandinės užduotys ir kiti interaktyvaus mokymo metodai.

Praktinis mokymas – praktinės užduotys ir jų aptarimas, darbinių situacijų analizė, diskusijos.

Mokymų trukmė vienai grupei –  3 dienos (24 akademinės valandos).

Iš jų: teoriniai mokymų intarpai – 6 akad. val. (25% viso mokymosi laiko); praktinis mokymas – 18 akad. val. (75% viso mokymosi laiko).