Anotacija

Kito žmogaus ugdymas yra stiprų emocinį krūvį turinti intelektinė veikla, kurioje susitinka asmenybės. Tame santykyje atrandami ypatingi ir reikšmingi žmogui dalykai, tame santykyje gimsta ir įvairūs sunkumai, kuriuos reikia spręsti. Kartais mokytojas jaučiasi nusivylęs ir pasimetęs, kartais pakylėtas ir įgaunantis jėgų. Dažnai reikšmingą vaidmenį tame suvaidina ne tik besimokantis vaikas, bet ir jo šeima. Partnerystė su tėvais gali būti tiek kurianti, tiek, deja, ir griaunanti jėga ugdymo aplinkoje.

Dažnai darbo aplinkoje mokytojai neturi laiko, o ir galimybių kartu su profesionaliu specialistu aptarti išgyvenamas patirtis, emocijas, tačiau visa tai niekur nedingsta. Tai nugula kasdienėje veikloje ant paties žmogaus pečių, įtakoja požiūrį, nusiteikimą, energetikos lygį. Todėl gana nemažai mokytojų savo kasdieninėje rutinoje  skundžiasi ypač dideliu nuovargiu, perdegimu, motyvacijos stoka. O aplinka, nors ir neturinti aiškios palaikymo, perdegimo prevencijos sistemos, vis tiek reikalauja kokybiško darbo bei atsidavimo ugdant augantį žmogų.

Kadangi pedagogai dirba ne po vieną, o kolektyve, ypač aktualūs ir reikšmingi tampa (savi)motyvacijos, tarpusavio paramos ir pagalbos klausimai.

Šis seminaras – tai galimybė mokslo metus pradėti/tęsti/užbaigti tiek pastiprinant save, tiek suteikiant įkvėpimo kolegai. Psichologo praktinės įžvalgos, aktyvūs metodai leidžia kitu kampu pažvelgti į save, padrąsina rūpintis savimi ir kitu, pasidalinti išgyventomis patirtimis ir pasijusti šiek tiek arčiau, kad darbo aplinkoje būtų drąsiau kreiptis pagalbos ir ją suteikti.

Turinys

Dalyvių tikslų ir lūkesčių aptarimas. Žaidimas grupėje, 0,25 akad. val.

Žmogaus vieta kolektyve: kolegų tarpusavio santykiai, savigarbos ir savivertės  jausmas. Praktinė užduotis; įtraukianti paskaita; diskusija, refleksija ir apibendrinimas. 1,5 akad. val.

Apie galimybes ir ribas žmogaus gyvenime bei pedagogo darbe. Įtraukianti paskaita; Video-medžiagos peržiūra ir aptarimas; Diskusija ir apibendrinimas. 1,5 akad. val.

Motyvacija: motyvacijos šaltiniai, motyvaciją mažinantys faktoriai ir šalia esančio motyvavimas. Įtraukianti paskaita; Praktinė užduotis; Diskusija ir apibendrinimas.
1,5 akad. val.

Įgyvendintos idėjos ir pasiekti tikslai – asmeninės ir kolektyvo narių įžvalgos. Praktinė užduotis; Diskusija ir apibendrinimas. 1 akad. val.

Seminaro apibendrinimas, dalyvių įgytos patirties analizė. Refleksija. 0,25 akad. val.