Mokytojo emocinis intelektas – mokyklos socialinio emocinio klimato pagrindas

Home > Mokytojo emocinis intelektas – mokyklos socialinio emocinio klimato pagrindas

Mokytojo emocinis intelektas – mokyklos socialinio emocinio klimato pagrindas

Anotacija

Lietuvos visuomenės emocinis raštingumas yra vienas žemiausių Europoje. Pagrindiniai žmogaus socialiniai emociniai gebėjimai, tokie kaip savivertė, autentiškumas, savęs ir kitų pažinimas, pagarba išsivysto mokykliniame amžiuje ir daro esminę įtaką tolimesniam asmenybės formavimuisi. Psichologinė žmogaus sveikata labai glaudžiai susijusi su jo emocinės brandos lygiu. Emocinis intelektas – viso žmogaus elgesio ir kuriamų santykių su kitais pagrindas, jo vertybinės nuostatos ir jausmai, kitų ir savęs suvokimas, savigarba ir savijauta ir pan.

Emocinį intelektą sudaro kompetencijos, tiesiogiai susijusios su asmenybe:  savimonė, atsakingas sprendimų priėmimas, tarpusavio santykiai, socialinis sąmoningumas, savitvarda, autentiškumas ir pan.

Pedagoginį darbą dirbantiems asmenims ypatingai aktualu išlaikyti gerą psichologinę bei emocinę sveikatą, nes kasdien nuolatinių pokyčių laikmečiu kontaktuodami su vaikais, jie savo elgesiu ir kuriamais santykiais tiesiogiai veikia jų psichologinę sveikatą ir gyvenimo mokykloje kokybę. Socialinio emocinio intelekto ugdymo mokymai mokys plėtoti savo, kolegų ir mokinių socialinius bei emocinius įgūdžius, teigiamą elgesį ir kurs gerą socialinį emocinį klimatą bei ugdymosi sąlygas mokykloje.

Turinys

I modulis. Asmeninių  emocinių kompetencijų ugdymas

Socialinių  emocinių kompetencijų ugdymas – sėkmingos asmeninės ir profesinės realizacijos pagrindas. Emocinio intelekto samprata. 1 akad. val.

Neurofiziologinis Emocinio intelekto (EQ) pagrindimas: smegenų evoliucija, minčių, jausmų, įsitikinimų generavimasis smegenyse; nuostatų ir įpročių formavimasis. 0,5 akad. val.

Emociniai poreikiai ir asmeninės vertybės, jų įtaka asmens gyvenimo kokybei ir
elgesiui. 1 akad. val.

Savivertė ir pasitikėjimas savimi. Savęs pažinimas. 1 akad. val.

Asmeninių vertybių identifikavimas. 1,5 akad. val.
Savivertės didinimo metodikos. 1,5 akad. val.
Savęs pažinimas. Įsipareigojimas sau. 1 akad. val.
Dienos refleksija 0,5 akad. val.

II modulis. Tarpasmeninių emocinių kompetencijų ugdymas

Abipusė vertė komunikacijoje. Pagarba ir kitų pažinimas. Pozityvumas ir autentiškumas. Esminė savybė. Aktyvi refleksija. Dėmesingas įsisamoninimas. 2 akad. val.

Aktyvaus klausymosi tyrimas. 2 akad. val.
“Autentiškumo ratas” ir vizualizacija. 1 akad. val.
Stresas. Streso valdymo technikos. Reakcijos į stresą tipai.
Pokyčiai ir reakcijos į pokyčius tipai. 1,5 akad. val.
Reakcijos į stresą tipo nusistatymas. 1 akad. val.
II modulio refleksija. 0,5 akad. val.

III modulis. Emocinių kompetencijų komandoje ugdymas

Pasitikėjimas kitais. Atvirumas. 1 akad. val.

Refleksijos žurnalas ir kitos metodikos. 2,5 akad. val.

Konfliktas. Konfliktų valdymas. Konfliktiškų asmenybių tipai.
Konflikto situacijų sprendimo būdų paieška. 1 akad. val.
Komandos/organizacijos vertybės.
Asmeninių ir komandos vertybių dermė. Motyvacija ir motyvatoriai. 1 akad. val.

Ugdymo įstaigos/komandos vertybės. 1 akad. val.

Neuroplastiškumas ir mokymasis. 1 akad. val.

III modulio ir programos refleksija. 1 akad. val.

Programos trukmė 24 akad. val. (9 akad. val. teorija, 10 akad. val. praktinė veikla, 5 akad. val. savarankiškas darbas)


Parašykite komentarą