Anotacija

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo specialistai atlieka reikšmingą vaidmenį pradedant formuotis vaikų socioemociniams įgūdžiams. Bendradarbiaujant kartu su tėvais siekiama bendro tikslo – vaikų emocinio intelekto kūrimo ir socialinių emocinių kompetencijų formavimo. Denham (1986) teigia, kad jei pedagogai specialiai skiria laiko vaikų emociniam žodynui ugdyti, tokie vaikai turi mažiau elgesio problemų ir puoselėja išmintingus santykius. Išsamus ir aiškus programos pritaikymas specialiųjų poreikių vaikams pedagogams suteikia daugiau galimybių inkliuziniam ugdymui.

„Kimochis“ – socialinio ir emocinio ugdymo programa, skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams. Ji ugdo penkias esmines socialines ir emocines kompetencijas (CASEL): savęs pažinimą, savęs valdymą, socialinį pažinimą, santykių kūrimo įgūdžius, atsakingą sprendimų priėmimą. Programa supažindina vaikus su emocijomis, jausmais, formuoja gebėjimą būti atsakingam, pagarbiam, atspariam, atjaučiančiam, maloniam, drąsiam. Tai smagios ir lengvai į ikimokyklinio ugdymo programą integruojamos veiklos, padedančios vaikams pažinti savo jausmus, įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti keblias socialines – emocines situacijas. „Kimochiai“ – skirtingus charakterius turinčios lėlytės, pavyzdžiui, Debesėlis, Vikšrelis, Katė, Balandė Meilė ir kt. Kiekvienas personažas „slepia kokį nors jausmą“ ir moko vaikus apie juos kalbėti, juos įvardinti ir paaiškinti, ką jaučia. „Kimochiai“ taip pat moko savikontrolės, kaip tinkamai parinkti balso toną, žodžius, suprasti kūno kalbą ir konstruktyviai bendrauti. Pedagogai gali lengvai taikyti sociaemocinio intelekto elementus ne tik dirbant su vaikais, bet ir savo asmeniniame gyvenime formuojant savo asmenybę.

Programos tikslas – Suprasti sociaemocinio ugdymo svarbą ir gebėti taikyti socialinio emocinio ugdymo programos elementus dirbant su vaikais ir tėvais.

Turinys

Įvadas. Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas: vaikų jausmai ir jų raiška. Pozityvių socialinių emocinių įgūdžių bei vaikų charakterių formavimas – 40 min.

Kimochis programos sandara, pagrindiniai principai, personažai, ugdymo aplinka – 60 min.

Praktinis užsiėmimas: Vikšrelis bijo ir Pikti gyvūnai – 30 min.

Jausmų pamokos – vaikų elgesio modelių formavimas (15 savaičių) – 30 min.

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas ir praktinis užsiėmimas: socialinis pasakojimas spec. poreikių vaikui – 30 min.

Praktinių pamokėlių video peržiūra ir aptarimas, sudėtingų situacijų sprendimai su vienu ir keliais vaikais  – 30 min.

Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą, bendradarbiavimas. Tėvų ugdymo vakaras – 30 min.

Refleksija/diskusija – 20 min.