Refleksijos ir įsivertinimo metodai, siekiant mokinių pažangos

Home > Refleksijos ir įsivertinimo metodai, siekiant mokinių pažangos

Refleksijos ir įsivertinimo metodai, siekiant mokinių pažangos

Anotacija

Seminaro dalyviai aptars ir išbandys įvairius refleksijos bei įsivertinimo metodus, aptars jų taikymo galimybes mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo aspektu. Praktikuojantis bus išbandomi įvairūs įsivertinimo ir refleksijos metodai skirtingiems tikslams pasiekti, aptariami jų taikymo ypatumai, rengiamos ir reflektuojamos taikymo idėjos. Asmens (mokinių) pasiekimų ir pažangos stebėjimas, viena iš svarbių aktualijų mokykloje, nes tai viena svarbių Geros mokyklos ypatybių – asmenybės branda, pasiekimai ir pažanga dalių, kai siekiama geresnių mokinių mokymo(si) rezultatų. Todėl seminaro dalyviai aptars kaip organizuoti ir tobulinti mokinių pasiekimų ir individualios pažangos stebėjimą, diskutuos apie aktualijas, aptars taikymo praktikas. Praktinių užsiėmimų metus bus išbandomi mokyklai aktualūs metodai, aptariami mokinių pasiekimų ir pažangos ypatumai.

Turinys

Mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo metodai ir praktikos.  (1 akad. val.)

Refleksijos ir įsivertinimo metodų taikymo ir parinkimo aktualijos, gerosios praktikos šiuolaikinėje mokykloje. (1 akad. val.)

Refleksijos ir įsivertinimo metodų metodiškas taikymas. Veiklos refleksija. (4 akad. val.)

Parašykite komentarą