Refleksija ugdyme: principai ir metodai

Home > Refleksija ugdyme: principai ir metodai

Refleksija ugdyme: principai ir metodai

Anotacija

Tinkamai pravesta refleksija – puiki priemonė susieti ugdymo tikslus su patyrimų, kurianti galimybę pasimokyti iš turėtos patirties, tapti besimokančiajam sąmoningesniam apie savo mokymosi savitumą. Šiame praktiniame seminare bus mokomasi, kaip pravesti įdomią ir įtraukiančią refleksiją, refleksijos formų, tinkančių skirtingoms situacijoms, taip pat bus mokomasi formuluoti padedančius prakalbinti ir sufokusuoti dėmesį ties tema refleksijos klausimus bei kurti palankią atviram kalbėjimui atmosferą.

Programos tikslas – sustiprinti ugdytojų kompetenciją panaudoti refleksiją bendrajame ugdyme.

Turinys

Refleksijos ir reflektyvios atmosferos kūrimo principai. 0,5 ak. val.

Refleksija, kaip priemonė mokytis iš patyrimo, bei kritiškai mąstyti. 1 ak. val.

Praktinis susipažinimas su skirtingomis refleksijos formomis: refleksija pasitelkiant vaizdines priemones, kūno judesį, poziciją erdvėje, momentinė refleksija, dabarties refleksija, žvelgiant į ateities tikslus –  praktinis užsiėmimas 2 ak. val.

Mokymasis iš patirties ir skirtingi refleksijos proceso etapai – teorija 0,5 ak. val.

Refleksijos klausimų sąsaja su ugdymo tikslais ir bendrosiomis kompetencijomis. Praktinės užduotys, tinkamam refleksijos klausimų formulavimui – praktinis užsiėmimas 1 ak. val.

Dažniausiai pasitaikantys refleksijos kliuviniai, tokie kaip paviršutiniška refleksija, standartiniai atsakymai ir jų įveikimo būdai –  1 ak. val.

Parašykite komentarą