Grafinės vizualizacijos metodai Z kartos mokymui(si) ir asmens pasiekimų vertinimui, įsivertinimui

Home > Grafinės vizualizacijos metodai Z kartos mokymui(si) ir asmens pasiekimų vertinimui, įsivertinimui

Grafinės vizualizacijos metodai Z kartos mokymui(si) ir asmens pasiekimų vertinimui, įsivertinimui

Anotacija

Seminaro metu dalyviai  aptars ir mokysis tikslingai parinkti grafinės vizualizacijos mokymo(si) ir į(si)vertinimo metodus ir juos metodiškai taikyti. Daugelio edukologijos, neuro mokslų mokslininkų nuomone vaizdinis mąstymas yra viena iš svarbiausių  mąstymo rūšių žmogaus gyvenime, jį būtina lavinti, o vaizdiniais gaunama informacija yra tikslesnė, jos percepcija užima mažiau laiko. Grafinės vizualizacijos mokymo(si) ir į(si)vertinimo metodai bus aptariami ir išbandomi pagal dalyvių praktikoje kylančius ugdymo tikslus, siekiamus rezultatus, temas, dalyvių tikslinę grupę ir kt. Praktinės veiklos metu bus ruošiami  grafinės vizualizacijos mokymo(si) ir į(si)vertinimo metodų taikymo pavyzdžiai.

Grafinės vizualizacijos mokymo(si) ir į(si)vertinimo metodai: ypatumai ir aktualijos (1 akad. val.).

Grafinės vizualizacijos mokymo(si) ir į(si)vertinimo metodų parinkimas ir taikymas pagal ugdymo  tikslus,  kitas ugdymo  programos struktūrines dalis, mokinį (4 akad. val.).

Veiklos refleksija (1 akad. val.).

Parašykite komentarą