Lietuvių kalbos raštingumo ugdymas pagrindinėje mokykloje: mitai ir tikrovė

Home > Lietuvių kalbos raštingumo ugdymas pagrindinėje mokykloje: mitai ir tikrovė

Lietuvių kalbos raštingumo ugdymas pagrindinėje mokykloje: mitai ir tikrovė

Anotacija

Šiuo metu visuomenėje vis keliama mokinių raštingumo problema. Vieniems atrodo, kad raštingumo lygis akivaizdžiai krinta, kiti net mato grėsmes tautinės tapatybės išlikimui, tačiau viešais paaikčiojimais diskusijos ir baigiasi. Išskyrus LKI Sociolingvistikos centro projektą, šalyje nevyksta jokie specialūs šios padėties tyrimai. Problemą tenka spręsti patiems mokytojams praktikams, geriausiai žinantiems dabartinių vaikų suvokimo ir adaptacijos specifiką, gerokai besiskiriančią nuo ankstesnių kartų. Visgi nepaisant edukacijos naujovių, mokytojų kūrybiškumo skatinimo, mokinių raštingumo vertinimas vykdomas tradiciškai. Kaip motyvuoti mokytis rašybos, ugdyti(s) raštingumą plačiąja prasme, kokius metodus naudoti, kas iš senųjų pedagoginių priemonių dar gali būti reaktualiziuota šiais laikais – tai klausimai, į kuriuos ši programa bando atsakyti, pirmiausia siekdama skatinti mokytojų pasitikėjimą ir išmonę.

Turinys

Esamos padėties peržvalga 1 val.

„Mokomės mokyti raštingumo“ 4 val.

Hipotetinės prielaidos ateičiai 1 val.

Parašykite komentarą