Vaikų ir jaunimo užimtumo ir aktyvaus laisvalaikio galimybės Prienų ir Birštono krašte

Home > Vaikų ir jaunimo užimtumo ir aktyvaus laisvalaikio galimybės Prienų ir Birštono krašte

Vaikų ir jaunimo užimtumo ir aktyvaus laisvalaikio galimybės Prienų ir Birštono krašte

Anotacija

Šiuolaikiniai vaikai vis labiau tolsta nuo gamtos, natūralumo, kultūros. Mūsų pareiga – ugdyti vaikų ekologinį bei kultūrinį mąstymą, skatinti laisvalaikį leisti aktyviai, įtraukti į aktyvias veiklas socialinę atskirtį patiriančius, mažiau galimybių turinčius vaikus. Visa tai galime pasiekti neįprastomis, smagiomis priemonėmis, paprasta ir aiškia kalba, žaidimais, aktyviomis veiklomis, sudarant sąlygas mokytis, pažinti ir tyrinėti naujose mokymosi aplinkose.

Ši programa supažindina su vaikų ir jaunimo užimtumo ir aktyvaus laisvalaikio galimybėmis Prienų ir Birštono krašte, pasitelkiant netradicines ugdymo priemones, aktyvias veiklas, išnaudojant ugdymui gamtos, kultūros objektus.

Turinys

Vikingų laivai. Rekreacinis irklavimas –  gera priemonė  ne tik mokyklos, bet ir rajono pedagoginės  bendruomenės stiprinimui. Mokytojų dienos regata, kitos tradicijos. (2 akad. val.).

Bendruomeniškumo plėtra ir socialinių problemų sprendimas Prienų bendruomenės vaikų užimtumo centre. (2 akad. val.).

Prienų krašto muziejaus ekspozicijų, edukacinių programų panaudojimo ugdymui galimybės. Kultūrinės rekreacijos galimybių Prienų krašte apžvalga. (2 akad. val.).

Nemuno kilpų regioninio parko gamtos ir kultūros vertybės bei jų pritaikymas rekreacijai ir ugdymui. (1 akad. val.).

Dienos centro veikla telkiant kaimo bendruomenę. Darbas su socialinės rizikos šeimų vaikais, negalią turinčiais vaikais ir jų šeimų nariais. (1 akad. val.).

Parašykite komentarą