Anotacija

Aktyviame ir nuolat besikeičiančiame pasaulyje aktualu tobulėti ir siekti naujų žinių, reikalingų profesinėje veikloje. Tai ypač svarbu ugdymo įstaigose dirbantiems pedagogams. Mokyklos užduotis yra ne suvienodinti vaikus, o stiprinti jų individualybes ir ugdyti jų nepriklausomybę, kad paskui jie galėtų skirtingais būdais prisidėti prie bendros atsakomybės. Aktyvi veikla šokio pamokose vaikams padeda tapti savarankiškais, atsakingais žmonėmis. Šokio pamokose mokykloje neruošiami šokėjai. Mokytojo uždavinys – parodyti jiems galimybes ir sužaidinti norą tobulėti. Šokiu ugdoma sistemingai ir nuolatos. Kai mokome vaikus pažinti šokio žingsnius, figūras, jie turi žinoti, kad mokosi abėcėlės, nes be jos negalės perskaityti šokio paslapčių.

Šokio disciplina reikalauja pastoviai atnaujinti dėstomo dalyko medžiagą bei žengti kartu su laikmečiu. Šios programos metu bus pateikta naujai sukaupta  medžiaga, mokomasi įvairių šokių derinių, kurie padės paįvairinti šokio pamokas, sudominti ir motyvuoti mokinius.  Programos metu bus supažindinama su šokių dėstymo metodika įvairaus amžiaus grupėms, liaudies šokių mokymu, mokomasi ugdyti ritmo pojūtį žaidimais, diskutuojama apie priimtiną šokių stilių įvairovę, ugdant skirtingo amžiaus mokinius bei suaugusius. Programa skirta  šokių mokytojams, dėstantiems šokio discipliną visose klasėse, pradinių klasių mokytojams, priešmokyklinių bei ikimokyklinių įstaigų pedagogams, fizinio ugdymo mokytojams, ikimokyklinių bei priešmokyklinių įstaigų muzikos mokytojams, suaugusiųjų bei jaunimo mokymo centrų pedagogams, neformalaus ugdymo pedagogams. Pedagogai pagal poreikį gali rinktis visą programą arba atskirus jos modulius.

Temos.

Programą sudaro 4 moduliai. I modulio „Šokių pamokėlė vaikams“ metu dalyviai susipažins su šokiais bei dėstymo metodika, skirta ikimokyklinių, priešmokyklinių bei pradinių klasių  ugdytiniams. II modulis „Šokių pamokos vyresnėse klasėse“ supažindins su šokiais, šokių stiliais bei įvairove vyresnėse mokyklinėse klasėse. III modulis „Lietuvių tautinių šokių mokymasis“ – lietuvių liaudies sceninio šokio dėstymo metodika įvairaus amžiaus žmonėms. IV modulis „Šokių dėstymo metodika suaugusiems“ – supažindins su šokių dėstymo ypatumais dirbant su suaugusiais asmenimis.

I modulis.  „Šokių pamokėlė vaikams“ – 10 val.

Šokio dėstymo metodikų įvairovė. Kineziterapinė mankšta skirta vaikams, ritmikos pratimai. Priešmokyklinių ir ikimokyklinių amžiaus vaikų lavinimas šokių pamokų metu. Pradinių  klasių šokių užsiėmimų ypatumai, šokių stiliai, įvairovė. Mados  šokio metodikos dėstymas. Linksmieji žaidimai įvairaus amžiaus vaikams, šokiai šventėms ir kt. Savarankiškas darbas. Išmoktų šokių demonstravimas.

II modulis.  „Šokių pamokos vyresnėse klasėse“ 12 val.

Šokio dėstymo metodikų įvairovė. Raumenų tempimo pratimai, ritmikos pratimai. Supažindinimas su šokių stilių įvairove. Buitinio-pramoginio šokio deriniai, skirti vyresnių klasių mokiniams. Šiuolaikinių šokių deriniai. Aktyvūs choreografiniai žaidimai, skirti mokiniams. Savarankiškas darbas – šokių stilių analizė.

III modulis. „Lietuvių tautinių šokių mokymasis“ 12 val.

Lietuvių tautinių šokių raidos apžvalga. Lietuvių liaudies šokio žingsnių mokymasis. Šokio deriniai poroje ir grupėse.Lietuvių liaudies šokiai vaikams. Lietuvių liaudies šokiai jaunimui.Koncertinių programų scenarijai. Savarankiškas darbas – lietuvių liaudies šokių peržiūra ir analizė.

IV modulis „Šokių dėstymo metodika suaugusiems“ 12 val.

Šokio socialinė reikšmė. Šokių stilių apžvalga, šokio meno raida. Kineziterapinė mankšta, skirta suaugusiems, ritmikos pratimai. Buitinio pramoginio šokio deriniai. Linijinių šokių mokymasis. Populiariausių folklorinių šokių ir ratelių mokymasis. Šokiai šventėms. Savarankiškas darbas – šokių stilių analizė.