Teikiame projekto „Lyderių laikas 3“ stažuočių Lietuvoje organizavimo paslaugas

Home > Teikiame projekto „Lyderių laikas 3“ stažuočių Lietuvoje organizavimo paslaugas

Teikiame projekto „Lyderių laikas 3“ stažuočių Lietuvoje organizavimo paslaugas

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 2018, 2019 ir 2020 m. teikia projekto „Lyderių laikas 3“ stažuočių Lietuvoje organizavimo paslaugas.

Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, skirta švietimo bendruomenės nariams (švietimo institucijų darbuotojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, tėvams ir kitiems asmenims, atstovaujantiems švietimo bendruomenes). Projekto tikslas yra įtvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos bei mokyklų lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės. Projektu siekiama įtvirtinti nuolatinį atsinaujinimą ir aukštesnę mokymosi kultūrą.

2018 m. organizavome Kauno rajono, Alytaus miesto, Varėnos rajono, Kazlų Rūdos, Kalvarijų savivaldybių kūrybinių komandų stažuotes Prienų rajono ir Birštono savivaldybių ugdymo įstaigose; 2019 m. stažavosi Akmenės, Klaipėdos, Šilutės, Šiaulių, Tauragės rajonų, Pagėgių savivaldybių kūrybinių komandų nariai; 2020 m. įvyko arba dar numatytos stažuotės Pasvalio, Jonavos, Švenčionių, Širvintų, Kupiškio, Joniškio rajonų kūrybinėms komandoms.

Stažuočių metu, pagal suderintas darbotvarkes lankydamiesi Prienų rajono, Birštono savivaldybių ugdymo įstaigose, dalyviai susipažįsta su Prienų rajono savivaldybės lyderystės plėtros modeliu bei pokyčiais, įvykusiais mokyklose po projekto „Lyderių laikas 2“, mokyklų bendruomenių telkimo geresnei mokinių pažangai pasiekti gerosios patirties pavyzdžiais  bei bendradarbiavimo įtaka ugdymo(si) sėkmei.

Parašykite komentarą