SKAITMENINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS KOKYBIŠKAM UGDYMUI

Home > SKAITMENINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS KOKYBIŠKAM UGDYMUI

SKAITMENINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS KOKYBIŠKAM UGDYMUI

Nuo 2020 metų kovo 16 dienos tris mėnesius Lietuvos mokyklose vyko nuotolinis ugdymas.  Švietimo įstaigos, reaguodamos į susidariusią nepalankią kontaktiniam mokymui(si) situaciją ir siekdamos produktyviai tęsti ugdymo procesą, kasdienius darbus ir užduočių atlikimą skaitmeninėje erdvėje, susidūrė su iššūkiais. Mokytojams siūlomos skirtingų kūrėjų virtualios mokymosi aplinkos bei skaitmeniniai mokymosi įrankiai, o nuotolinio mokymo ir mokymosi kontekste šių įrankių kiekis auga kaip niekada greitai. Mokyklų vadovams bei mokytojams kyla klausimas ką pasirinkti ir kaip taikyti, kad mokiniai išliktų motyvuoti ir pasiektų geriausių mokymosi rezultatų. Pasirinkus virtualią mokymosi aplinką kyla poreikis pritaikyti mokymosi metodiką, kad būtų pasiekti ugdymo tikslai. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos, turėdamos tas pačias galimybes, demonstruoja labai skirtingus ugdymo bei nuotolinio ugdymo rezultatus.

Organizuojant nuotolinį mokymą mokyklai ugdymo organizavimo veiklos funkcijas labai svarbu perkelti į virtualiąją aplinką, t. y. mokymosi medžiagos parengimas ir pateikimas, užduočių pateikimas, apklausų ir testų sudarymas ir pateikimas, mokinių pažangos ir vertinimo stebėjimas, mokinio ir mokytojo asmeninė erdvė, sinchroninis ir asinchroninis bendravimas ir bendradarbiavimas ir kitos.

Pasaulinėje edukacinių technologijų rinkoje kiekvienai šiai mokyklos funkcijai užtikrinti siūlomi įvairūs įrankiai, kuriuos mokykla gali pasirinkti. Šiuos integruotus įrankius susieja virtualioji mokymosi aplinka, nors tokios aplinkos neatliepia visų mokyklos poreikių. Vienas iš rinkoje teikiamų sprendimų „Microsoft Office 365“ – nemokama debesų technologija, su integruotu įrankių komplektu kasdieniniam mokytojų ir moksleivių darbui. „Microsoft Teams“ versija mokykloms – ne tik viena iš paprasčiausių bei saugiausių vaizdo pokalbių aplinkų, kuria nėra sudėtinga naudotis. Platforma apjungia gyvus pokalbius, reikalingus failus, užduotis ir leidžia sukurti nuotolinę klasę. „Teams“ prieinama iš visų įrenginių – asmeninių ir planšetinių kompiuterių, mobiliųjų telefonų ar tiesiog internetinėje naršyklėje. Joje taip pat galima integruoti ir papildomus mokslo šaltinius. Mokykloms siūlomi ir tam tikri specializuoti nišiniai įrankiai, kaip antai: įrankiai mokymo(si) medžiagai kurti (pavyzdžiui, Kahoot, Quizizz, Quizlet, EdPuzzle, EdrawMax, Socrative ir pan.), vaizdo pokalbiams organizuoti, klasei valdyti, mokiniams motyvuoti, jiems praktikuotis, vertinti, įsivertinti ir pan.

Mokydamiesi pagal šią programą, pedagogai pagilins teorinį ir praktinį pasirengimą taikyti plačias galimybes nuotoliniam ugdymui atveriančią „Office 365“ aplinką. Mokymų metu bus pristatyti ir išbandyti šios mokymo(si) aplinkos įrankiai ir svarbiausios funkcijos: kiekvienos klasės virtualus kambarys, įrašų sritis, veikianti, kaip socialinis tinklas, neriboto laiko vaizdo konferencijų aplinka, mokomosios medžiagos talpykla, užduočių pateikimo platforma, turinti savybę įvertinti uždaro tipo testus ir rodyti mokinio pažangos kitimą. Praktinėje dalyje išbandys ir išmoks, kaip į „Teams“ aplinką integruoti programas ir įrankius, kad mokymosi turinį būtų galima paversti interaktyviu, patraukliu mokiniui, patogiai pateikiamu ir lengvai prieinamu. Mokytojai išmoks kaip atsakingai suplanuoti pamokos užduotis „Teams“ aplinkoje, ką kiekvienas mokytojas turi padaryti prieš pamoką, pamokos metu ir pamokai pasibaigus.

Naujųjų technologijų naudojimas mokymosi procesą padaro patrauklesniu, atviresniu ir labiau įtraukiančiu, leidžia efektyviai naudoti išmanias, virtualias, skaitmenines priemones mokymosi procese, padeda taupyti laiką, mokymo procesą paversti lankstesniu, technologijų taikymas leidžia individualizuoti atskirų mokinių mokymą. Šios programos  metu mokytojai sužinos, kaip kurti įtraukiančias skaitmenines pamokas, susipažins su skaitmeninio turinio rengimo ir vertinimo programomis: Book creator,  Eclipse corssword,  EdrawMax Quizlet, Learning apps, dPuzzle,  Quizziz ir kt. Sužinos apie galimas STEAM veiklas nuotolinio ugdymo metu.

Mokymo(si) programos trukmė – 40 val.: 22 val. kontaktinės, 18 val. savarankiško darbo/konsultacijų. Mokymai gali būti realizuojami nuotoliniu arba kontaktiniu būdu.

Programa sudaryta ir  keturių modulių:

I modulis –  Microsoft 365 aplikacijos ir Microsoft Teams nuotoliniam darbui. Trukmė 10 val. (4 val. kontaktinės ir 6 val. savarankiško darbo).

II modulis – Įtraukusis skaitmeninis turinys nuotoliniame ugdyme. Trukmė 10 val. (6 val. kontaktinės ir 6 val. savarankiško darbo).

III modulis – Vertinimo įrankiai nuotoliniame ugdyme. Trukmė 10 val. (6 val. kontaktinės ir 6 val. savarankiško darbo).

IV modulis – STEAM nuotoliniame ugdyme. Trukmė 10 val. (6 val. kontaktinės ir 6 val. savarankiško darbo).

Parašykite komentarą