Anglų kalbos kursai

Home > Anglų kalbos kursai

Anglų kalbos kursai

Šiandienos visuomenėje kiekvienam žmogui svarbu išsiugdyti nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, įgyti ir tobulinti reikiamas kompetencijas. Viena svarbiausiu kompetencijų „Mokytojo profesijos kompetencijos apraše“ – mokėjimas ir sugebėjimas bendrauti užsienio kalba. Todėl užsienio kalbų mokymasis tampa neatskiriama pedagogų kvalifikacijos tobulinimo dalimi.

Anglų kalba neabejotinai yra viena iš svarbiausių pasaulio mastu. Jos mokėjimas atveria daugiau galimybių ir leidžia išvengti nepatogių situacijų. Kursų metu simuliacijos sukurs palankią kalbinę atmosferą, o praktiniai užsiėmimai vyks tarsi pokalbiai realiose situacijose. Bus paliestos kasdieniniame gyvenime reikalingos temos, dalyviai nuolat pildys savo užsienio kalbos leksikos bagažą. Didžiausias dėmesys bus skirtas supratimo iš klausos ir kalbėjimo kompetencijai lavinti, bus mokomasi gramatikos bei turtinamas žodynas.

Baigus kursą, besimokantieji supras sudėtingesnes temas, terminus,  jų kalba bus dar labiau ištobulinta, sklandesnė. Galės bendrauti įvairiomis temomis bei suprasti ir prisitaikyti prie daugelio situacijų. Jausis laisvai, keliaujant užsienio šalyse. Besimokantysis galės pasakoti apie savo asmeninę patirtį, lūkesčius, užsibrėžtus tikslus. Žinos įvairių sudėtingų angliškų frazių, specifinių išsireiškimų, terminų, kurių gali prireikti tobulinant profesinę kvalifikaciją anglų kalba.

Kursų trukmė 40 akad. val., iš jų 28 kontaktinės, 12 savarankiško darbo akad. val.

Parašykite komentarą