Mokymąsi aktyvinantys mokymo metodai meno/muzikos mokykloje

Home > Mokymąsi aktyvinantys mokymo metodai meno/muzikos mokykloje

Mokymąsi aktyvinantys mokymo metodai meno/muzikos mokykloje

Muzikos pedagogams iškyla nemažai sunkumų, susijusių su vaiko psichinės raidos, mokymosi galimybių, elgesio ir motyvacijos ypatumų išmanymu. Mokytojai turi didžiulę įtaką mokinio teigiamo savęs vertinimo formavimui, todėl turi žinoti, kaip pasiekti, kad mokiniai noriai mokytųsi, eitų į sceną, pasitikėtų savimi ir galėtų siekti geresnių rezultatų.  Praktinėje veikloje mokytojas neišvengiamai susiduria su padagoginės-psichologinės kompetencijos tobulinimo poreikiu. Mokytojų, ypač meno dalykų, asmeninės psichologinės charakteristikos yra viena iš svarbiausių prielaidų, lemiančių mokytojų ir mokinių abipusio ryšio ir mokymosi sėkmę. Muzikos mokytojai turėtų įgyti ne tik teorinių žinių, bet mokėti jas taikyti kasdieninio pedagoginio darbo sąlygomis, sugebėti nagrinėti sudėtingas situacijas, parinkti optimalias priemones joms spręsti, koreguojant nuostatas, susijusias su darbu ir asmeniniu bei profesiniu augimu.

Programos metu bus gilinamasi į pedagoginės psichologijos aspektus akcentuojant įvairių amžiaus grupių mokinių ugdymo ypatumus, mokiniams tinkamo repertuaro parinkimo problematiką, emocinės aplinkos mokykloje ir klasėje svarbą mokymosi motyvacijai, diskutuojama apie mokymąsi aktyvinančius ugdymo metodus, ieškoma inovatyvių sprendimų.. Programos įgyvendinimo metu žinios ir patirtys bus perteikiamos ne tik seminarų, paskaitų, pranešimų, bet ir praktikumų, gerosios patirties sklaidos renginių, atvirų pamokų ir kitų veiklų forma.

Parašykite komentarą