Mokymosi platformos ir kiti skaitmeniniai įrankiai efektyviam nuotoliniam mokymui(si)

Home > Mokymosi platformos ir kiti skaitmeniniai įrankiai efektyviam nuotoliniam mokymui(si)

Mokymosi platformos ir kiti skaitmeniniai įrankiai efektyviam nuotoliniam mokymui(si)

Neatsiejama švietimo įstaigų kasdienybe tapo nuotolinis mokymas ir mokymasis, nuotolinis darbas – tai tik keli pokyčiai, kuriuos, siekiant sėkmingai priimti ir įgyvendinti, būtina užtikrinti sklandų ir nenutrūkstamą ugdymo(si) procesą. Kad skaitmeniniai procesai vyktų efektyviai, svarbu pasirinkti tinkamus skaitmeninius įrankius ir išmokti juos tikslingai panaudoti. „Microsoft Office 365“ platforma apjungia „Office 365“ programų rinkinį ir suteikia švietimo įstaigoms modernios ugdymo vietos valdymo centrą, kuriame kiekvienas narys gauna įrankius produktyviam darbui. Mokydamiesi pagal šią programą, pedagogai pagilins teorinį ir praktinį pasirengimą taikyti IT priemones nuotoliniame ugdyme. Programos dalyviai mokysis, kaip išnaudoti turimą IT infrastruktūrą nuotolinio mokymo proceso organizavimui, susipažins su Office 365 galimybėmis ir su nuotolinio mokymo(si) platforma Teams bei su jomis susijusiais įrankiais. Išbandys ir išmoks kurti virtualias klases, bendrauti nuotoliniu būdu garsu, vaizdu ir raštu, įkelti ir skirstyti mokiniams užduotis, pridėti ir naudotis jau pažįstamomis internetinėmis platformomis, padaryti informaciją prieinamą bet kuriuo metu, dalintis įvairaus formato dokumentais saugiame „debesyje“. Mokysis kurti skaitmeninį turinį. Susipažins su intelektinės nuosavybės teisėmis, pavyzdžiui: kai mokiniai naudoja paveikslėlius ar nuotraukas, kurias jie parsisiunčia iš interneto, arba kai savo vaizdo įrašuose jie naudoja autorių teisių saugomą muziką. Bus aptarti informacijos šaltinių publikavimo, naudojimo, viešinimo bei dalinimosi aspektai, taip pat autorių teisių bei akademinės etikos, plagiato prevencijos sąsajos. Mokydamiesi pagal šią programą, pedagogai įvaldys ir keletą skaitmeninių įrankių, skirtų mokinio į(si)vertinimui bei pasiekimų stebėsenai.

Hibridinis mokymas – tai dar vienas pokytis, prie kurio mokytojai turi greitai prisitaikyti. Hibridinis mokymo būdas gana sudėtingas mokytojui: reikalinga papildoma infrastruktūra, pagalbininkai, kyla papildomų organizacinių iššūkių. Hibridinio mokymo metu mokytojui svarbu naudotis tinkamomis virtualiosiomis mokymo aplinkomis bei svarbu turėti klasėje kompiuterizuotą mokytojo darbo vietą, projektorių, tinkamą vaizdo kamerą ir kitus informacinių technologijų įrankius. Mokyklos jau po truputį įsigyja hibridiniam mokymui skirtas įrangas, atsiranda poreikis išmokti su jomis dirbti. Vienas šios programos modulis kaip tik ir skirtas įvaldyti hibridiniam mokymui skirtą įrangą.

Mokymo(si) programos trukmė – 50 val.: 22 val. kontaktinės, 28 val. savarankiško darbo/konsultacijų. Mokymai gali būti realizuojami nuotoliniu arba kontaktiniu būdu.

Programa sudaryta ir  keturių modulių:

I modulis –  Microsoft 365 aplikacijos ir Microsoft Teams nuotoliniam darbui. Trukmė 12 val. (6 val. kontaktinės ir 6 val. savarankiško darbo).

II modulis – Skaitmeninio turinio kūrimas. Trukmė 20 val. (8 val. kontaktinės ir 12 val. savarankiško darbo).

III modulis – Skaitmeniniai įrankiai mokinio į(si)vertinimui bei pasiekimų stebėsenai. Trukmė 8 val. (4 val. kontaktinės ir 4 val. savarankiško darbo).

IV modulis – Hibridiniam mokymui skirtos įrangos naudojimo galimybės. Trukmė 10 val. (4 val. kontaktinės ir 6 val. savarankiško darbo).

Parašykite komentarą