Ugdymo pasakomis iniciatyva „Pasakų iššūkis“

Home > Ugdymo pasakomis iniciatyva „Pasakų iššūkis“

Ugdymo pasakomis iniciatyva „Pasakų iššūkis“

Tautosakininkė, pasakų tyrinėtoja B. Kerbelytė pastebi, kad pasakose vaizduojamos tradicinės bendravimo, arba suartėjimo, formos, kaip antai dalijimasis maistu, siekimas to paties tikslo ir patirties perdavimas, atspindi realų žmonių gyvenimą. Ši mokslininkės prielaida, galbūt ir paaiškina jau trečius metus vyksiančios ugdymo pasakomis iniciatyvos „Pasakų iššūkis“ sėkmę pritraukti ir suvienyti ugdytojus ir ugdytinius iš visos Lietuvos ir už jos ribų. Mat septynias savaites trunkančio vyksmo metu dalijamasi dvasiniu penu,  nematerialiuoju protėvių paveldu – pasakomis – ir jų puoselėjamomis amžinosiomis, laiko patikrintomis vertybėmis bei išgyventi padedančia išmintimi. Iniciatyvos tikslas, kaip tik tokį bendravimą, arba suartėjimą su savimi, šalia esančiu žmogumi ir supančiu pasauliu skatinti, populiarinant pasaką, kaip ugdymo priemonę. Todėl ugdytojai rengiami ir palaikomi pasakų paveldą ir gerąją protėvių patirtį perduoti savo ugdytiniams, tikintis nenutrūkstamo pasakų, kaip ugdymo priemonės perimamumo. Įvadinių kontaktinių mokymų, praktinio darbo su ugdytiniais ir nuotolinių individualių konsultacijų metu įgytos žinios bei patirtis ne tik leis programos dalyviams originaliai, turiningai, įtraukiai ir paveikiai organizuoti ir vesti pamokas bei lavinamąsias veiklas, bet ir turtins ugdytojų dvasinį pasaulį, supažindins su įvairesniais netradiciniais darbo metodais.

Programa susideda iš įžanginio nuotolinio renginio, praktinės programos dalyvių ugdymo pasakomis veiklos su ugdytiniais ir 7 konsultacijų sesijų, vykstančių kartą per savaitę (iš viso 40 val., iš jų 12 kontaktinių ir 28 savarankiško darbo val.)

  1. Nuotolinis renginys – seminaras „Pasakų išškūkis: Pradedam!“ (2 val.)

2. Praktinė programos dalyvių ugdymo pasakomis veikla su ugdytiniais pagal pristatytą metodinį leidinį „Laimė“ (trukmė – 27 dienos x 1 val., iš viso 27 val.)

3. Nuotolinės konsultacijos iniciatyvos metu nuotolinio ryšio priemonėmis, kartą per savaitę (7 dienos x 1,5 val., iš viso 10,5 val.):

1 diena. BENDRAVIMAS. Pasakose ir iniciatyvos metu.

2 diena. Kodėl LIAUDIES pasaka?

3 diena. Pasakų tyrimai ir tyrinėtojai.

4 diena. Žiauriai baisi pasaka: ką gąsdina pasakų žiaurumai?

5 diena. Gyvūnų pasakos vs stebuklinės pasakos.

6 diena. Pasakų knyga be iliustracijų.

7 diena. Iniciatyvos „Pasakų iššūkis“ apibendrinimas.

4. Refleksija, grįžtamojo ryšio suteikimas: individualus baigiamojo iniciatyvos „Pasakų iššūkis 2021“ klausimyno pildymas ir pateikimas (trukmė 1 val.).

Parašykite komentarą